วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : สวีเดน ออลสเวนส์คานซันด์สวาลล์ VS คัลมาร์

ซันด์สวาลล์ Vs คัลม่าร์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/4fb4d844963f6c6fe0fc2f0fd3fdac4c.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c VS \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00:00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\nSWE D1\t21\/07\/18\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\t0-2 \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\t\nSWE D1\t22\/08\/17\t\u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\t1-3\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\t\nSWE D1\t27\/05\/17\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c*\t3-0\t\u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\t\nSWE D1\t30\/10\/16\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c*\t2-0\t\u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\t\nSWE D1\t29\/04\/16\t\u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c*\t1-1\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nSWE D1\t30\/09\/18\t\u0e21\u0e31\u0e25\u0e42\u0e21\u0e48*\t0-0\tGIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\t\nSWE D1\t27\/09\/18\t\u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c*\t1-1\t\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19\t\nSWE D1\t22\/09\/18\t\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e32\u0e1b\u0e2d\u0e08\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e48\u0e32\t1-3 \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\nSWE D1\t15\/09\/18\t\u0e42\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e42\u0e1a\u0e23*\t2-1\t\u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\nSWE D1\t02\/09\/18\t\u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c*\t4-0\t\u0e0b\u0e34\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e38\u0e2a\n\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nSWE D1\t30\/09\/18\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c*\t1-1\t\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e32\u0e1b\u0e2d\u0e08\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e48\u0e32\nSWE D1\t28\/09\/18\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\t1-2\t\u0e2e\u0e31\u0e04\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19\nSWE D1\t23\/09\/18\t\u0e21\u0e31\u0e25\u0e42\u0e21\u0e48*\t4-0\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\nSWE D1\t18\/09\/18\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c*\t0-0\t\u0e14\u0e31\u0e25\u0e04\u0e38\u0e25\u0e14\u0e4c\u00a0\nSWE D1\t02\/09\/18\t\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01*\t1-1\t\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/2f2b0e52f606f985253e808cf151e94f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e41\u0e21\u0e49\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e41\u0e22\u0e48\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e35\u0e01 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e16\u0e36\u0e07\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48 1 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\t2-1 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\t"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]