วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ฟินแลนด์ ไวเคาส์ลีกา

ฮอนก้า Vs วีพีเอส วาซ่า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/3a45175e7c9cb27b70c06e9dae357393.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e44\u0e27\u0e40\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e2e\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 VS \u0e27\u0e35\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e27\u0e32\u0e0b\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 08 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 22.30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000"},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e2e\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"align":"justify","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/539199de035b0351e90a927bc57df1df.jpeg"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u00a0"},{"attributes":{"align":"justify","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e2e\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32"},{"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/594cbff797c783e8cedd4cc6829d2852.jpeg"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e27\u0e35\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e27\u0e32\u0e0b\u0e48\u0e32"},{"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/629fa21e9e58d8072b270b73450c0a2d.jpeg"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0066cc","bold":true},"insert":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19"},{"attributes":{"align":"justify","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b1074dbf6e07ae163770b41205d8cb4d.jpeg"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a VPS Vaasa football club"},"insert":{"image":"http:\/\/www.vepsu.fi\/images\/easyblog_articles\/133\/b2ap3_large_rapsa-1-1.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2e\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 "},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e21\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e16\u0e36\u0e07 7 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1d\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e38\u0e14\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e47\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e30 4 \u0e41\u0e1e\u0e49 1 \u0e17\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e41\u0e01\u0e49\u0e44\u0e02\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 \u0e27\u0e35\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e27\u0e32\u0e0b\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e27\u0e48\u0e32\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e31\u0e14\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e27\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e1c\u0e25\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e01\u0e47\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e07"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b 1-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\nSubmit\u00a0"},{"attributes":{"color":"#6c757d","link":"http:\/\/www.ballpreview.com\/admin\/preview"},"insert":"Cancel"},{"insert":"\nCopyright \u00a9 BallPreview 2018 - Present\n"}]