วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก

เบรย์ วันเดอเรอร์ส Vs สลิโก โรเวอร์ส

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c2c85f57fd6fa5cecc34e22fefeb1797.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a VS \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 08 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 22.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000"},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ed5516b2ef6caf8213f961c275480241.jpeg"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u00a0"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/e8eae6c5baad6dfc0b16c65499beaabc.jpeg"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/eef3a50d7f4bf3785b44ca81a9eac74f.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e04\u0e30\u0e41\u0e19\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/415eba4161ce96a0ada61a3878cf11df.jpeg"}},{"attributes":{"align":"justify"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a sligo rovers football club"},"insert":{"image":"https:\/\/img.rasset.ie\/000ec064-1600.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1a\u0e4a\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30 1 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e41\u0e1e\u0e49 3 \u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e14\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e46\u0e25\u0e07\u0e46 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30 2 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e41\u0e1e\u0e49 2 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e34\u0e14\u0e46 5 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e0b\u0e30\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e49\u0e19\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e41\u0e19\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\nSubmit\u00a0"},{"attributes":{"color":"#6c757d","link":"http:\/\/www.ballpreview.com\/admin\/preview"},"insert":"Cancel"},{"insert":"\nCopyright \u00a9 BallPreview 2018 - Present\n"}]