วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : นอร์เวย์ อีลิทซีเรียน

ลีลล์สตรอม Vs ทรอมโซ่ ไอแอล

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/72b1999e828364727d3d1d7a59b7965a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e25\u0e34\u0e17\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u00a0"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21 VS \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48 \u0e44\u0e2d\u0e41\u0e2d\u0e25\u00a0"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"13\/05\/18 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48 1-2 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"01\/10\/17 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48 2-1 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"10\/08\/17 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21 1-0 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"28\/05\/17 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21 4-1 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"21\/02\/17 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21 2-0 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48"},{"insert":"\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n16\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 0-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\n03\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\n26\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 3-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \n19\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \n12\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0b\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1b\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n16\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e47\u0e04 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\n01\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e15 4-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \n25\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e1a\u0e42\u0e14 \u0e01\u0e25\u0e34\u0e21\u0e17\u0e4c 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\n20\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 0-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\n11\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/23ed81e40776374e51dbb0414cba966c.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e43\u0e14 \u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19 3-0 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e1c\u0e34\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e47\u0e04\u0e44\u0e14\u0e49 0-0 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e39\u0e2a\u0e35\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21 1-1 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]