วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูโรป้า ลีก

อาร์เซนอล Vs วอร์สคลา

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/77bce730ac29d72eb57d01f20b102aef.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32 \u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25 vs \u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e04\u0e25\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02:00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n15\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e48\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n02\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e34\u0e1f\u0e1f\u0e4c 3-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n25\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e27\u0e2a\u0e15\u0e4c\u0e41\u0e2e\u0e21 3-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n19\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e0a\u0e25\u0e0b\u0e35 2-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n12\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e41\u0e21\u0e19\u0e2f\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 0-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n15\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e32\u0e15\u0e35\u0e49 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e23\u0e35\u0e22 5-4 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n31\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e0a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e19\u0e42\u0e21\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e2a\u0e4c 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n25\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e23\u0e35\u0e22 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n20\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e34\u0e25\u0e25\u0e34\u0e0a\u0e35\u0e40\u0e27\u0e17\u0e2a\u0e4c 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/223eaef185af8f0300d1acf40619c238.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e42\u0e2b\u0e14\u0e23\u0e49\u0e32\u0e22\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e1b\u0e37\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e25 \u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e42\u0e2d\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e21\u0e22\u0e2d\u0e07, \u0e42\u0e2d\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e1e\u0e31\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e47\u0e04 \u0e01\u0e31\u0e1a \u0e21\u0e04\u0e34\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e41\u0e17\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e28\u0e23\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e43\u0e19\u0e10\u0e32\u0e19\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e42\u0e19\u0e40\u0e19\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u00a0\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e04\u0e25\u0e32 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e34\u0e07\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e27\u0e49\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e14\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e01\u0e27\u0e48\u0e07\u0e46 \u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25 \u0e0a\u0e38\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e08\u0e30\u0e41\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e24\u0e17\u0e18\u0e34\u0e4c\u0e1e\u0e34\u0e0a\u0e34\u0e15\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 4-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]