วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : บุนเดสลีกา

เบรเมน Vs เนิร์นแบร์ก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/4c959b66d95d4f1382e95412e7e2a49c.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e1a\u0e38\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19 vs \u0e40\u0e19\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 20.30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n09\/03\/14\u00a0\u0e40\u0e19\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19\u00a0\u00a00-2\u00a0\n29\/09\/13\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e19\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a03-3\n18\/05\/13\u00a0\u0e40\u0e19\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19\u00a0\u00a03-2\n16\/12\/12\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e19\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a01-1\n26\/02\/12\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e19\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a00-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e21\u0e1e\u0e40\u0e1e\u0e48\u0e19\u00a0\u00a05-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n08\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e21\u0e19\u00a0\u00a01-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n01\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e41\u0e1f\u0e23\u0e49\u0e07\u0e04\u0e4c\u0e40\u0e1f\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e15\u00a0\u00a02-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1a\u0e38\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n25\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u00a0\u00a01-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1a\u0e38\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n18\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u00a0\u00a06-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e1a \u0e42\u0e1e\u0e04\u0e32\u0e25\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n09\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e14\u0e38\u0e4a\u0e04\u0e25\u0e48\u0e32 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01\u00a0\u00a04-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n01\/09\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e44\u0e21\u0e19\u0e0b\u0e4c\u00a0\u00a01-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1a\u0e38\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n25\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e41\u0e2e\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e48\u0e32\u0e2f\u00a0\u00a00-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1a\u0e38\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n18\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e34\u0e19\u0e0b\u0e4c\u00a0\u00a02-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e1a \u0e42\u0e1e\u0e04\u0e32\u0e25\u00a0\n11\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e32\u0e22\u0e32\u0e42\u0e14\u0e25\u0e34\u0e14\u00a0\u00a01-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/576f4cf3e8e01c5ad675b3c6933add85.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e41\u0e21\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19 \u0e08\u0e30\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e19\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 4 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 (\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e41\u0e1e\u0e49 2) \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e21\u0e35\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e25\u0e49\u0e32\u0e07\u0e15\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e33\u0e40\u0e23\u0e47\u0e08 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e17\u0e35\u0e21\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e49\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2a\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e04\u0e1a\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e08\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e47\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e23\u0e2d\u0e14\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e14\u0e34\u0e42\u0e2d\u0e19 \u0e22\u0e32\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]