วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ลีก เอิง

นีซ Vs แรนส์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/9d56cb37cc3f97dd8e4bcf689dce1a48.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e19\u0e35\u0e0b vs \u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e19\u0e35\u0e0b \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n08\/04\/18 \u0e19\u0e35\u0e0b \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c 1-1\u00a0\n17\/09\/17 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e19\u0e35\u0e0b 0-1\u00a0\n12\/02\/17 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e19\u0e35\u0e0b 2-2\u00a0\n14\/08\/16 \u0e19\u0e35\u0e0b \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c 1-0\u00a0\n10\/04\/16 \u0e19\u0e35\u0e0b \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c 3-0\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n01\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e35\u0e22\u0e07 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n26\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e14\u0e34\u0e0c\u0e07 0-4 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n19\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e01\u0e47\u0e2d\u0e07 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e07\u00a0\n12\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e41\u0e23\u0e47\u0e07\u0e2a\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n05\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e41\u0e0b\u0e07\u0e15\u0e4c \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e19\u0e4c 0-3 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n02 \/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n27\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e22 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n19\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e23\u0e4c 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n12\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c 1-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\n04\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e21\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ab556d0cb9a645bd965ce701f0a47987.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e19\u0e35\u0e0b \u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e35\u0e22\u0e07 1-0 \u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e41\u0e23\u0e01\u0e43\u0e19\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e01\u0e47\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e14\u0e35\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e15\u0e01 3 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23 \u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e04\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e08\u0e30\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e21\u0e35\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e08\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e02\u0e32\u0e14\u0e41\u0e19\u0e27\u0e23\u0e38\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e19\u0e27\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e44\u0e1b \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e1b\u0e25\u0e07 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e2a\u0e39\u0e1a \u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e40\u0e09\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e41\u0e23\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]