วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เวียกคุสลีก้า ฟินแลนด์

คูพีเอส Vs ลาห์ติ

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/8ae27e5712f29bdf4c2604cff2b0ed0e.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32"},{"insert":" "},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a vs \u0e25\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e15\u0e34"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 22:30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n25\/06\/18 \u0e25\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e15\u0e34 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a 1-0\u00a0\n29\/04\/18 \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e25\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e15\u0e34 1-1\n11\/09\/17 \u0e25\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e15\u0e34 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a 1-1\n22\/07\/17 \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e25\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e15\u0e34 2-2\n19\/05\/17 \u0e25\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e15\u0e34 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a 1-2\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n01\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e08\u0e40\u0e04 \u0e44\u0e0b\u0e19\u0e32\u0e42\u0e22\u0e19 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n26\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e0a\u0e40\u0e08\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e01\u0e34 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n18\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e15\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e39 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n12\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e48 3-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n05\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a 3-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n31\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e27\u0e32\u0e0b\u0e48\u0e32 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n25\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n20\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e27\u0e32\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e21\u0e35\u0e48 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\n12\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e15\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e39 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n05\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e40\u0e04\u0e21\u0e35\u0e48 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e27\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e38\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\u00a0\u00a0\n\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/1fd5a34835b1a0b212f3332397d7329c.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b 4 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 9 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e08\u0e30\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e01\u0e47\u0e21\u0e35\u0e41\u0e19\u0e27\u0e23\u0e38\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e08\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e25\u0e32\u0e2b\u0e4c\u0e15\u0e34 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e2a\u0e30\u0e14\u0e38\u0e14\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e25\u0e34\u0e01 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e22\u0e34\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e16\u0e36\u0e07 \u0e27\u0e32\u0e07\u0e43\u0e08\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e1e\u0e2d\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e46 \u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e32\u0e07\u0e43\u0e08 \u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e40\u0e08\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e02\u0e47\u0e07\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32 \u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e23\u0e31\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e04\u0e39\u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]