วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เดนมาร์ก คัพ

วีบรอก Vs เฟรเดอริเซีย

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/9d1ed5a561bce17ccfb21552871d7716.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 vs \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n8\/26\/2018 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 2-2 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\n4\/15\/2018 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 2-0 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\n11\/7\/2017 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 2-2 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01\n8\/23\/2017 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 2-3 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\n4\/6\/2015 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 1-2 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n9\/9\/2018 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 2-1 \u0e19\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e14 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n9\/1\/2018 \u0e25\u0e34\u0e07\u0e1a\u0e35\u0e49 0-5 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/26\/2018 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 2-2 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/22\/2018 \u0e0b\u0e34\u0e25\u0e40\u0e04\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 2-3 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/19\/2018 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 2-0 \u0e2d\u0e40\u0e21\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e23\u0e4c - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n9\/9\/2018 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 1-2 \u0e19\u0e35\u0e40\u0e04\u0e34\u0e1b\u0e1b\u0e34\u0e07 \u0e1f\u0e25\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c - \u0e41\u0e1e\u0e49\n9\/1\/2018 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 3-1 \u0e40\u0e2e\u0e2d\u0e1f\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e08 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e01\u0e49 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/26\/2018 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 2-2 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/22\/2018 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 1-2 \u0e17\u0e34\u0e0b\u0e40\u0e15\u0e14 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/19\/2018 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c 0-1 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 - \u0e0a\u0e19\u0e30\u00a0\n\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/73de00fb2e5303f724d226a1be7f88de.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e35\u0e01 \u0e01\u0e47\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e32\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 \u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49 2-2 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e43\u0e08\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 \u0e14\u0e35\u0e27\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b \u0e16\u0e36\u0e07 3 \u0e40\u0e01\u0e21 (\u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07 1 \u0e43\u0e19 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e01\u0e47\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e1f\u0e23\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22) \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e46\u0e25\u0e07\u0e46 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e21\u0e27\u0e48\u0e32\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e22\u0e32\u0e01\u0e01\u0e39\u0e49\u0e28\u0e31\u0e01\u0e14\u0e34\u0e4c\u0e28\u0e23\u0e35\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e27\u0e35\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]