วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : โคปา เดล เรย์ สเปน

โอซาซูน่า Vs เรอุส เดปอร์ติอู

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/37033ee3489aa672721e6331f3ac2c2d.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e42\u0e04\u0e1b\u0e32 \u0e40\u0e14\u0e25 \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e42\u0e2d\u0e0b\u0e32\u0e0b\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 vs \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e2a \u0e40\u0e14\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e39"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e42\u0e2d\u0e0b\u0e32\u0e0b\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n17\/02\/18 \u0e42\u0e2d\u0e0b\u0e32\u0e0b\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e2a \u0e40\u0e14\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e39 0-0\n23\/09\/17 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e2a \u0e40\u0e14\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e39 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e2d\u0e0b\u0e32\u0e0b\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 0-0\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n08\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e21\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e0b\u0e01\u0e38\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u00a0\n03\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e32\u0e14\u0e49\u0e32 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e0b\u0e01\u0e38\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u00a0\n27\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e0a\u0e48 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e0b\u0e01\u0e38\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\n20\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e21\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e49\u0e32 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e0b\u0e01\u0e38\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32\u00a0\n11\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e21\u0e34\u0e23\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2a 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n09\/09\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e0b\u0e40\u0e15\u0e49 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e0b\u0e01\u0e38\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a0\n01\/09\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e0a\u0e48 2-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e0b\u0e01\u0e38\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\n26\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e31\u0e25 \u0e0b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e42\u0e01\u0e0b\u0e48\u0e32 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e0b\u0e01\u0e38\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\n20\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e25\u0e32\u0e2a \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e2a 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e0b\u0e01\u0e38\u0e19\u0e14\u0e49\u0e32 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\n13\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e1a 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c3f923d15a569f94147baf51acf0018a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e23\u0e31\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e42\u0e2d\u0e0b\u0e32\u0e0b\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e43\u0e08\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32 2 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e43\u0e19\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e2a \u0e40\u0e14\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e39 \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e41\u0e19\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e0a\u0e48 \u0e21\u0e32 2-0 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e14\u0e31\u0e19\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e0b\u0e30\u0e07\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e16\u0e49\u0e32\u0e16\u0e32\u0e21\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e44\u0e2b\u0e19 \u0e04\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e46 \u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e21\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e46 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e23\u0e2d\u0e38\u0e2a \u0e40\u0e14\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e39 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e35\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e1c\u0e35\u0e2d\u0e2d\u0e01 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e08\u0e2d \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u00a0\u0e42\u0e2d\u0e0b\u0e32\u0e0b\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]