วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า เนชันส์ ลีก

อังกฤษ Vs สเปน

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/09c074d2ec03cf1133c292547c33149c.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 vs \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n16\/11\/16\u00a0\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a02 - 2\u00a0\n14\/11\/15\u00a0\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a02 - 0\u00a0\n13\/11\/11\u00a0\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a01 - 0\u00a0\n12\/02\/09\u00a0\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u00a0\u00a0\u00a02 - 0\u00a0\n07\/02\/07\u00a0\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u00a0\u00a00 - 1\u00a0\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n14\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\u00a0\u00a00-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n12\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n07\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n04\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u00a0\u00a01-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n29\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e1a\u0e25\u0e40\u0e22\u0e35\u0e22\u0e21\u00a0\u00a0\u00a00-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n01\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e23\u0e31\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u00a0\u00a01-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n26\/06\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e21\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e01\u0e42\u0e01\u00a0\u00a0\u00a0\u00a0\u00a02-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n21\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e34\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e32\u0e19\u00a0\u00a0\u00a01-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n16\/06\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a\u00a0\u00a0\u00a03-3 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\u00a0\n10\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e15\u0e39\u0e19\u0e34\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u00a0\u00a0\u00a01-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/1ce28b1cb6a2ccd694e6b486230e6900.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e20\u0e32\u0e22\u0e43\u0e15\u0e49\u0e01\u0e32\u0e23\u0e04\u0e38\u0e21\u0e17\u0e35\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e18\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e15 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e40\u0e25\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e34\u0e19\u0e25\u0e07\u0e22\u0e32\u0e01\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e48\u0e32 \"\u0e2a\u0e34\u0e07\u0e42\u0e15\u0e04\u0e33\u0e23\u0e32\u0e21\" \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e41\u0e25\u0e30\u0e2a\u0e25\u0e31\u0e14\u0e04\u0e23\u0e32\u0e1a\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e14\u0e35\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 4 \u0e43\u0e19 \u0e40\u0e27\u0e34\u0e25\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e 2018 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e23\u0e30\u0e41\u0e2a\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e46 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e15\u0e31\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19 \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e07\u0e04\u0e19\u0e25\u0e30\u0e21\u0e49\u0e27\u0e19 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e41\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e21\u0e32\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e01\u0e38\u0e19\u0e0b\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e47\u0e04\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e35\u0e01\u0e23\u0e35\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e04\u0e19\u0e01\u0e47\u0e42\u0e1a\u0e01\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e25\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]