วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า เนชันส์ ลีก

ฟินแลนด์ Vs ฮังการี่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/067eaa9c687fe6b17725f6bdc8c7f66e.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c vs \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35\u0e48"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 22.59 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n13\/06\/15 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 0-1 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35\n15\/11\/14 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35 1-0 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\n06\/03\/14 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35 1-2 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\n12\/10\/11 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35 0-0 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\n12\/10\/10 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 1-2 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n09\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e38\u0e2a 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n06\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n26\/03\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e21\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e32 5-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n23\/03\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e21\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e14\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 0-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n11\/01\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e08\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e14\u0e19 2-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n09\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e23\u0e40\u0e25\u0e35\u0e22 1-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n07\/06\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e38\u0e2a 1-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n28\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n24\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e04\u0e32\u0e0b\u0e31\u0e04\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19 2-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n15\/11\/17 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ebfa44050f38e4a93a9c1cf8927913c8.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e17\u0e31\u0e1a\u0e43\u0e08 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e22\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32 6 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 (\u0e0a\u0e19\u0e30 3 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 3) \u0e41\u0e16\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e43\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e25\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1a\u0e23\u0e23\u0e14\u0e32\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e2e\u0e31\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e25\u0e48\u0e27\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30 4 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2b\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e40\u0e25\u0e22 (\u0e41\u0e1e\u0e49 3 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1) \u0e41\u0e16\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e0a\u0e38\u0e14\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e32\u0e22\u0e38\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e1a\u0e27\u0e01\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e04\u0e19 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e2a\u0e21\u0e48\u0e33\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e1f\u0e34\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]