วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตรทีมชาติ

อาร์เจนติน่า Vs กัวเตมาลา

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b2b884b02b4b85f512e79c356e56618d.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u00a0"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 vs \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 10.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n15\/06\/13 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 0-4 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32\n22\/05\/06 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32 2-1 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n30\/06\/18 \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a 4-3 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n27\/06\/18 \u0e44\u0e19\u0e08\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 1-2 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n22\/06\/18 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32 0-3 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n16\/06\/18 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32 1-1 \u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n30\/05\/18 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e32 4-0 \u0e40\u0e2e\u0e15\u0e34 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n19\/08\/18 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 1-0 \u0e04\u0e34\u0e27\u0e1a\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n16\/08\/18 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 3-0 \u0e04\u0e34\u0e27\u0e1a\u0e32 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n07\/09\/16 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 9-3 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e01\u0e23\u0e19\u0e32\u0e14\u0e35\u0e19\u0e2a\u0e4c - \u0e0a\u0e19\u0e30\n03\/09\/16 \u0e15\u0e23\u0e34\u0e19\u0e34\u0e41\u0e14\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e42\u0e01 2-2 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n11\/08\/16 \u0e1b\u0e32\u0e19\u0e32\u0e21\u0e32 0-0 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/9886629d419e364c7bba17d5f71ab8a4.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e28\u0e36\u0e01\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e08\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1e\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e01\u0e47\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e15\u0e31\u0e27\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e14\u0e07\u0e28\u0e31\u0e01\u0e22\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e2a\u0e48\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e15\u0e01\u0e23\u0e2d\u0e1a 16 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e44\u0e1b \u0e21\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e21\u0e32\u0e1d\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1f\u0e19 \u0e46 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e16\u0e21 \u0e01\u0e31\u0e27\u0e40\u0e15\u0e21\u0e32\u0e25\u0e32 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e08\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e46 \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e01\u0e25\u0e31\u0e27\u0e40\u0e25\u0e22\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e19\u0e34\u0e14 \u0e14\u0e39\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e32\u0e01\u0e40\u0e22\u0e47\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08\u0e19\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 3-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]