วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า เนชันส์ ลีก

เวลส์ Vs ไอร์แลนด์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d30ef9d6c070bc38d111a1b3c530c48a.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c vs \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n10\/10\/17 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 0-1 \/ \u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n25\/03\/17 \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c 0-0 \/ \u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018\n15\/08\/13 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 0-0 \/ \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n09\/02\/11 \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c 3-0 \/ \u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e 2011\n17\/11\/07 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c 2-2 \/ \u0e04\u0e31\u0e14\u0e22\u0e39\u0e42\u0e23 2008\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n29\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n26\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e38\u0e23\u0e38\u0e01\u0e27\u0e31\u0e22 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e44\u0e0a\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e04\u0e31\u0e1e\u00a0\n22\/03\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e08\u0e35\u0e19 6-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e44\u0e0a\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e04\u0e31\u0e1e\u00a0\n15\/11\/17 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1b\u0e32\u0e19\u0e32\u0e21\u0e32 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n11\/11\/17 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018 \u0e22\u0e38\u0e42\u0e23\u0e1b\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n03\/06\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2f 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n29\/05\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n24\/03\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e15\u0e38\u0e23\u0e01\u0e35 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n15\/11\/17 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 1-5 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018 \u0e42\u0e0b\u0e19\u0e22\u0e38\u0e42\u0e23\u0e1b\n12\/11\/17 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e04\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01 2018 \u0e42\u0e0b\u0e19\u0e22\u0e38\u0e42\u0e23\u0e1b\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/4547c73362486c0e48f348c0606023ee.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e1b\u0e31\u0e08\u0e08\u0e38\u0e1a\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e34\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e44\u0e1b\u0e44\u0e01\u0e25\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e21\u0e32\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c \u0e19\u0e33\u0e42\u0e14\u0e22 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21\u0e2a\u0e4c, \u0e40\u0e1a\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e27\u0e34\u0e2a, \u0e41\u0e23\u0e21\u0e1e\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e48\u0e22\u0e4c \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e40\u0e1a\u0e25 \u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e41\u0e17\u0e1a\u0e08\u0e30\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e48\u0e41\u0e02\u0e49\u0e07\u0e42\u0e19\u0e40\u0e19\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e47\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e01\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e0a\u0e19 \u0e25\u0e2d\u0e07 \u0e41\u0e25\u0e30 \u0e41\u0e2e\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e01\u0e47\u0e02\u0e2d\u0e16\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e02\u0e2d\u0e07 \"\u0e22\u0e31\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27\" \u0e08\u0e30\u0e14\u0e39\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c\u0e40\u0e25\u0e22\u0e16\u0e36\u0e07 8 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e27\u0e42\u0e21\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e31\u0e19\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e01\u0e34\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e22\u0e31\u0e07\u0e46 \u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e19\u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c\u0e44\u0e2b\u0e27\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e27\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]