วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : คอนเฟอเรนช์ลีก

ฮาแวนท์ Vs อัลเดอร์ชอต

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/0fd410a43923aec9b4407d635683bf80.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e04\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1f\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u0e0a\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c vs \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n02\/05\/2014 \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c 4-1 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n09\/01\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c 1-2 \u0e2e\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e25\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e39\u0e25 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n08\/27\/2018 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e25\u0e35\u0e22\u0e4c 4-0 \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c - \u0e41\u0e1e\u0e49\n08\/25\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c 1-1 \u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n08\/18\/2018 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e19\u0e17\u0e23\u0e35 \u0e17\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c 3-4 \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c - \u0e0a\u0e19\u0e30\n08\/15\/2018 \u0e42\u0e14\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e2d\u0e17\u0e40\u0e15\u0e25\u0e34\u0e01 4-3 \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n09\/01\/2018 \u0e40\u0e23\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e2e\u0e21 2-0 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n08\/27\/2018 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15 2-1 \u0e0b\u0e31\u0e15\u0e15\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n08\/25\/2018 \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e1a\u0e1a\u0e4c\u0e2a\u0e1f\u0e25\u0e35\u0e15 3-1 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n08\/18\/2018 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15 0-2 \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e23\u0e40\u0e01\u0e15 \u0e17\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c - \u0e41\u0e1e\u0e49\n08\/15\/2018 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15 2-1 \u0e14\u0e32\u0e40\u0e01\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e21 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c444590d0d9cacc15471260fc2366234.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e19\u0e0a\u0e21\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c 8 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e08\u0e30\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e01 3 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 4 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e2d\u0e15 \u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e1b 1 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01 5 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e23\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1e\u0e2d\u0e46\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e25\u0e31\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e21\u0e35\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e43\u0e08\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e2e\u0e36\u0e14\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e02\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2e\u0e32\u0e41\u0e27\u0e19\u0e17\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]