วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เยาวชนชิงแชมป์แห่งชาติยุโรป U-21

ซานมารีโน่ Vs สาธารณรัฐเช็ก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/04a50e455d3195ece0ce7e77b32ef437.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e22\u0e32\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e22\u0e38\u0e42\u0e23\u0e1b U-21"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19\u0e48 vs \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01:30 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e2a\u0e32\u0e21\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n11\/11\/2017 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01(\u0e22\u0e39 21) 3-1 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19(\u0e22\u0e39 21)\n8\/11\/2010 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01(\u0e22\u0e39 21) 5-0 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19(\u0e22\u0e39 21)\n6\/10\/2009 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19(\u0e22\u0e39 21) 0-8 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01(\u0e22\u0e39 21)\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n3\/25\/2018 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19(\u0e22\u0e39 21) 0-2 \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e32\u0e23\u0e38\u0e2a(\u0e22\u0e39 21) - \u0e41\u0e1e\u0e49\n3\/22\/2018 \u0e01\u0e23\u0e35\u0e0b(\u0e22\u0e39 21) 4-0 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19(\u0e22\u0e39 21) - \u0e41\u0e1e\u0e49\n11\/11\/2017 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 (\u0e22\u0e39 21) 3-1 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19(\u0e22\u0e39 210) - \u0e41\u0e1e\u0e49\n11\/8\/2017 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22(\u0e22\u0e39 21) 5-0 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19(\u0e22\u0e39 21) - \u0e41\u0e1e\u0e49\n10\/11\/2017 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19(\u0e22\u0e39 21) 0-5 \u0e01\u0e23\u0e35\u0e0b(\u0e22\u0e39 21) - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n6\/3\/2018 \u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22(\u0e22\u0e39 21) 2-3 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 (\u0e22\u0e39 21) - \u0e0a\u0e19\u0e30\n5\/31\/2018 \u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22(\u0e22\u0e39 21) 0-3 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 (\u0e22\u0e39 21) - \u0e0a\u0e19\u0e30\n3\/27\/2018 \u0e01\u0e23\u0e35\u0e0b(\u0e22\u0e39 21) 3-0 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 (\u0e22\u0e39 21) - \u0e41\u0e1e\u0e49\n3\/23\/2018 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 (\u0e22\u0e39 21) 2-1 \u0e42\u0e04\u0e23\u0e40\u0e2d\u0e40\u0e0a\u0e35\u0e22(\u0e22\u0e39 21) - \u0e0a\u0e19\u0e30\n11\/14\/2017 \u0e21\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e14\u0e27\u0e32(\u0e22\u0e39 21) 1-3 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 (\u0e22\u0e39 21) - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d40ed379ceebb763638c3857c27aae0f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e04\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e32\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e16\u0e36\u0e07\u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19 \u0e40\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e21\u0e32\u0e14\u0e35\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e44\u0e2b\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e19\u0e02\u0e38\u0e21\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e44\u0e14\u0e49 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e23\u0e27\u0e14\u0e22\u0e32\u0e27\u0e46 \u0e21\u0e32\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e0b\u0e30\u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e21\u0e31\u0e01\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e07\u0e32\u0e19\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e43\u0e2a\u0e48 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e35\u0e42\u0e19 \u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2a\u0e32\u0e18\u0e32\u0e23\u0e13\u0e23\u0e31\u0e10\u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 4-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]