วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : สวีเดน ซูเปอร์เร็ตเท่น

เกเฟล ไอเอฟ Vs ออร์ไกร์ท

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/87becc07550907e343ab21f51e016408.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f vs \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00:00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u00a0: \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n05\/12\/2018 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 3-1 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\n10\/17\/2017 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 1-1 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\n06\/04\/2017 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f 0-1 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17\n05\/26\/2010 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 0-1 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\n11\/01\/2009 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f 2-2 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n8\/25\/2018 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 3-0 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/21\/2018 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f 0-2 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e01\u0e49 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/15\/2018 \u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e14 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e04 1-0 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/11\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e14 1-2 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/5\/2018 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f 2-5 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e04 \u0e1f\u0e23\u0e35\u0e08 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n8\/29\/2018 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 1-3 \u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e19\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/23\/2018 \u0e2e\u0e34\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e2a\u0e41\u0e1a\u0e04\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 1-5 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/21\/2018 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e04 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48 2-1 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/15\/2018 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 3-4 \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/8\/2018 \u0e1f\u0e31\u0e25\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 1-1 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/3d599496c009ecd80ebc068c23409b5f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e39\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e15\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e40\u0e1f\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e21\u0e32 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b 10 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e04\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 \u0e21\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e21 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e17\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e46 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e14\u0e39\u0e17\u0e48\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e23\u0e31\u0e14\u0e01\u0e38\u0e21\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e21\u0e02\u0e22\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e33\u0e41\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e35\u0e01 \u0e21\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]