วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ซูเปอเรตเท่น สวีเดน

เอสคิลสตูน่า Vs โกเตนเบิร์ก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/3815131315cb2b76868e6d7bea6958f0.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e17\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 -vs- \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5\/1"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"19\/05\/18\u00a0GAIS \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a0\u00a00 - 1\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"17\/09\/16\u00a0GAIS \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01 - 1\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"09\/04\/16\u00a0\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 GAIS \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a0\u00a03 - 0\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"18\/07\/15\u00a0\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e1e\u0e49 GAIS \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a0\u00a00 - 2\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"16\/05\/15\u00a0GAIS \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32\u00a0\u00a0\u00a0\u00a01 - 1\u00a0"},{"insert":"\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"26\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49\u00a0\u00a0\u00a02-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \n22\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e18\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e19\u00a0\u00a0\u00a03-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e14\u0e34\u0e0a \u0e04\u0e31\u0e1e \n18\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e22\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07\u00a0\u00a0\u00a01-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\u00a0\u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \n11\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a0\u00a01-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\u00a0\u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \n05\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e14\u00a0\u00a0\u00a02-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"29\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e17\u0e4c\u00a0\u00a0\u00a03-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19\n24\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2a\u0e40\u0e21\u0e14\u0e1a\u0e35\u0e49\u00a0\u00a0\u00a03-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\u00a0\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e14\u0e34\u0e0a \u0e04\u0e31\u0e1e \n19\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01\u00a0\u00a0\u00a00-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \n12\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49\u00a0\u00a0\u00a01-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\u00a0\u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \n07\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e40\u0e01\u0e49\u00a0\u00a0\u00a01-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\u00a0\u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/9efda320c7a0c98f71dc14605fffb62f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e23\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48 \u0e22\u0e36\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 3 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e35\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 10 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e23\u0e49\u0e1e\u0e49\u0e32\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 6 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 4 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 4 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e08\u0e36\u0e07\u0e15\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e42\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e23\u0e2d\u0e14\u0e44\u0e14\u0e49\u0e22\u0e32\u0e01 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e43\u0e08\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 2-0 \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]