วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : พรีเมียร์ลีกซูเปอร์เร็ตทาน

วาร์เบิร์ก Vs วาร์นาโม่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/666d9bad1f3689fb8a27c870fb997d3a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e17\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 -vs- \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"25\/04\/18 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 2-0\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"09\/09\/17 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48 2-1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"14\/05\/17 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 0-0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"05\/11\/16 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 5-0\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#515157"},"insert":"16\/04\/16 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48 0-2\u00a0"},{"insert":"\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"28\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e22\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07 2-4 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19\u00a0\n23\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 6-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e14\u0e34\u0e0a \u0e04\u0e31\u0e1e\n19\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e19\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 2-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19\n11\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19\u00a0\n04\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"20\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e44\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e1f 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \n24\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e31\u0e2a\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e2a\u0e01\u0e49\u0e32 5-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e14\u0e34\u0e0a \u0e04\u0e31\u0e1e \n21\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e01\u0e23\u0e4c\u0e17 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19\n14\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e22\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07 3-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \n07\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e42\u0e04\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e47\u0e15\u0e40\u0e17\u0e48\u0e19 \n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/dd0ef489fa36517367ee2252d48ce967.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e47\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e44\u0e23\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e15\u0e25\u0e2d\u0e14 7 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e19\u0e2d\u0e01\u0e08\u0e32\u0e01\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 4 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e14\u0e38\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32 3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e46 \u0e0b\u0e31\u0e14\u0e44\u0e1b 9 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b. \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e46\u0e08\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e31\u0e07\u0e19\u0e30 \n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 1-2 \u0e27\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]