วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ลีก เอิง

บอร์กโดซ์ Vs โมนาโก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/2fe8543b870098237a31bb5b2176368d.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c vs \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 22.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n03\/03\/18 \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c 2 - 1\n28\/10\/17 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 0 - 2\n11\/03\/17 \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c 2 - 1\n10\/12\/16 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 0 - 4\n02\/04\/16 \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c 1 - 2\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n24\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e01\u0e07\u0e15\u0e4c 0 - 0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e25\u0e35\u0e01\n19\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e15\u0e39\u0e25\u0e39\u0e2a 2 - 1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n17\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e21\u0e32\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e39\u0e1e\u0e2d\u0e25 2 - 1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e25\u0e35\u0e01\n12\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 0 - 2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n10\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e21\u0e32\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e39\u0e1e\u0e2d\u0e25 1 - 3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n19\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c 0 - 0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n11\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e19\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e4c\u0e2a 1 - 3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e25\u0e35\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e07\u00a0\n04\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e1b\u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e0a 4 - 0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e42\u0e17\u0e23\u0e40\u0e1f\u0e48 \u0e40\u0e14\u0e2a\u0e4c \u0e0a\u0e47\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e34\u0e22\u0e07\u0e2a\u0e4c\u00a0\n28\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e4c\u0e01 3 - 1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n25\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e1a\u0e04\u0e38\u0e48\u0e21 2 - 2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ee2d86d80dc56430d25e489ad600026f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c \u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e32\u0e25\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e21\u0e32 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e23\u0e27\u0e14\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e46 \u0e43\u0e19\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e47\u0e27\u0e38\u0e48\u0e19\u0e27\u0e32\u0e22 \u0e19\u0e2d\u0e01\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e21\u0e35\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e27\u0e38\u0e48\u0e19\u0e27\u0e32\u0e22\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 1 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21 \u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e16\u0e31\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e41\u0e15\u0e01\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e43\u0e08\u0e44\u0e27\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e42\u0e14\u0e0b\u0e4c \u0e44\u0e14\u0e49\u0e22\u0e32\u0e01 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e43\u0e2a\u0e48 \u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e39\u0e42\u0e01\u0e49\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u00a0\u0e42\u0e21\u0e19\u0e32\u0e42\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]