วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ฮอลแลนด์ พรีเมียร์

โกรนิงเก้น Vs วิลเล่ม ทเว

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6da18022e94d31a0352a06ee40170024.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 :\u00a0\u0e42\u0e01\u0e23\u0e19\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 vs- \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e42\u0e01\u0e23\u0e19\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n21\/01\/17 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e01\u0e23\u0e19\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 1-1\n21\/10\/17 \u0e42\u0e01\u0e23\u0e19\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27 0-1\n19\/03\/17 \u0e42\u0e01\u0e23\u0e19\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27 1-1\n30\/10\/16 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e01\u0e23\u0e19\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 2-1\n27\/01\/16 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e01\u0e23\u0e19\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 1-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n12\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e2a\u0e2a\u0e4c 1-5 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e35\u0e25\u0e35\u0e15\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\n29\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e40\u0e21\u0e19 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n25\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e01\u0e23\u0e32\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e0a\u0e32\u0e1b 3-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n21\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e21\u0e19 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n19\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n12\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e35\u0e27\u0e35\u0e27\u0e35 \u0e40\u0e27\u0e19\u0e42\u0e25\u0e48 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e35\u0e25\u0e35\u0e15\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\n04\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e34\u0e2a \u0e0b\u0e32\u0e42\u0e25\u0e19\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n26\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e1b\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e49\u0e32 \u0e23\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e31\u0e21 0-2 (\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n12\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e35\u0e27\u0e35 \u0e14\u0e47\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e19 9-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n06\/05\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e27\u0e34\u0e40\u0e17\u0e2a\u0e2a\u0e4c 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e31\u0e15\u0e0b\u0e4c\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/34a5e3244ef20ccafed209b86447230a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e24\u0e01\u0e29\u0e4c\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e41\u0e25\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e21\u0e32\u0e21\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e2b\u0e32 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e43\u0e19\u0e0b\u0e35\u0e0b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e23\u0e34\u0e48\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e42\u0e01\u0e23\u0e19\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e27\u0e34\u0e40\u0e2a\u0e2a\u0e4c \u0e16\u0e36\u0e07 5-1 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e07\u0e22\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e17\u0e1a\u0e44\u0e21\u0e48\u0e17\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27 \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e04\u0e48 1-0 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27 \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1b\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e02\u0e2d\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e27\u0e34\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48\u0e21 \u0e17\u0e40\u0e27"},{"insert":"\u00a0"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]