วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : โคปา ซูดาเมริกาน่า

เดเฟนซอร์ สปอร์ติ้ง Vs ฟลูมิเนนเซ่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/3f66c3a5848ac26f6455c7c02f3711d2.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e42\u0e04\u0e1b\u0e32 \u0e0b\u0e39\u0e14\u0e32\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 vs \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 07:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n8\/3\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 2-0\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n8\/13\/2018 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e21\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e15\u0e27\u0e34\u0e42\u0e2d 2-2 \u0e41\u0e23\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e32 \u0e08\u0e39\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/6\/2018 \u0e17\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e04 0-0 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e21\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e15\u0e27\u0e34\u0e42\u0e2d - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/3\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b (\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08) 2-0 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e21\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e15\u0e27\u0e34\u0e42\u0e2d - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/29\/2018 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e21\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e15\u0e27\u0e34\u0e42\u0e2d 1-2 \u0e14\u0e32\u0e19\u0e39\u0e1a\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/23\/2018 \u0e0b\u0e35\u0e40\u0e2d \u0e41\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e17\u0e19\u0e32\u0e2a 2-5 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e21\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e15\u0e27\u0e34\u0e42\u0e2d - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n8\/14\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b 0-3 \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e32\u0e25 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/6\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b 1-1 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e2d - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/3\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b 2-0 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n7\/29\/2018 \u0e0b\u0e34\u0e40\u0e2d\u0e23\u0e48\u0e32 1-0 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/26\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b 1-0 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/dc5a7f401f1064d3b75c9349407f4702.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e39\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e04\u0e48\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e04\u0e37\u0e2d\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e16\u0e36\u0e07 2-0 \u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e07\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e14\u0e39\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e40\u0e1f\u0e19\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e1e\u0e31\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b 1 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e01 1 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e1a\u0e32\u0e22\u0e46 \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e23\u0e31\u0e01\u0e29\u0e32\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]