วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : โคปา ซูดาเมริกาน่า

โคลอน เดอ ซานตา เฟ่ Vs เซาเปาโล

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/803a257d0e1fa1985978de4058439963.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e42\u0e04\u0e1b\u0e32 \u0e0b\u0e39\u0e14\u0e32\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32 \u0e40\u0e1f\u0e48 vs \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 07:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n8\/3\/2018 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32 \u0e40\u0e1f\u0e48 0-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n8\/12\/2018 \u0e1b\u0e32\u0e42\u0e15\u0e23\u0e19\u0e32\u0e42\u0e15 \u0e1b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e19\u0e32 0-0 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32 \u0e40\u0e1f\u0e48 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/3\/2018 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 0-1 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32 \u0e40\u0e1f\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n7\/22\/2018 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32 \u0e40\u0e1f\u0e48 1-1 \u0e40\u0e14\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e35\u0e42\u0e1a \u0e42\u0e21\u0e23\u0e2d\u0e19 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n7\/16\/2018 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32 \u0e40\u0e1f\u0e48 1-1 \u0e42\u0e23\u0e0b\u0e32\u0e23\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e40\u0e0b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e23\u0e31\u0e25 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n5\/15\/2018 \u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e48\u0e07 \u0e04\u0e25\u0e31\u0e1a 1-3 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32 \u0e40\u0e1f\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n8\/13\/2018 \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e25\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e23\u0e0b\u0e34\u0e40\u0e1f\u0e48 \u0e1e\u0e35\u0e2d\u0e35 1-3 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/6\/2018 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 2-1 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 (\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08) - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/3\/2018 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 0-1 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e15\u0e32 \u0e40\u0e1f\u0e48 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/30\/2018 \u0e04\u0e23\u0e39\u0e44\u0e0b\u0e42\u0e23\u0e48 (\u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e08\u0e35) 0-2 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n7\/27\/2018 \u0e40\u0e01\u0e23\u0e21\u0e34\u0e42\u0e2d\u0e49 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49 2-1 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/87a03fb14434fff2f529acc6d871591a.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e44\u0e1b\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 0-1 \u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e07 \u0e2b\u0e25\u0e32\u0e22\u0e04\u0e19\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e2a\u0e07\u0e2a\u0e31\u0e22\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e33\u0e44\u0e21 \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 \u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07 \u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e41\u0e23\u0e01\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e22\u0e31\u0e07\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e41\u0e01\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e39\u0e01 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e04\u0e37\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e2a\u0e39\u0e1a\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e01\u0e47\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e16\u0e36\u0e07\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e42\u0e04\u0e25\u0e2d\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e14\u0e14\u0e34\u0e49\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e41\u0e17\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e0b\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e32\u0e42\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]