วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : บราซิล คัพ

พัลไมรัส Vs บาเฮีย

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/25aa4a578820c1737f7bacb1c183ccef.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e25 \u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a vs \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 05:15 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e25\u0e39\u0e01\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n8\/3\/2018 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 0-0\n5\/20\/2018 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 3-0\n10\/13\/2017 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 2-2\n6\/19\/2017 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 2-4\n11\/3\/2014 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 0-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n8\/13\/2018 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 1-0 \u0e27\u0e32\u0e2a\u0e42\u0e01 \u0e14\u0e32 \u0e01\u0e32\u0e21\u0e32 (\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08) - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/10\/2018\u00a0\u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e23\u0e48 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e15\u0e42\u0e19\u0e48 0-2 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/6\/2018 \u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 \u0e21\u0e34\u0e44\u0e19\u0e42\u0e23\u0e48 0-0 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/3\/2018 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 0-0 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n7\/29\/2018 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a 3-0 \u0e1b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e19\u0e32 \u0e1e\u0e35\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c - \u0e0a\u0e19\u0e30\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n8\/12\/2018 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 1-0 \u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 \u0e21\u0e34\u0e44\u0e19\u0e42\u0e23\u0e48 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/9\/2018 \u0e40\u0e0b\u0e2d\u0e42\u0e23\u0e48 \u0e21\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e15\u0e27\u0e34\u0e40\u0e14\u0e42\u0e2d 1-1 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/6\/2018 \u0e1f\u0e25\u0e39\u0e21\u0e34\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b (\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e08) 1-1 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e2d - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/3\/2018 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 0-0 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n7\/31\/2018 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e2d 2-2 \u0e2d\u0e31\u0e15\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e21\u0e34\u0e44\u0e19\u0e42\u0e23\u0e48 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/7ff2dee069fcef7b54afcccde141fda7.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e15\u0e49\u0e19\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 0-0 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e0a\u0e48\u0e07\u0e32\u0e19\u0e22\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e14\u0e39\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e44\u0e1b 3 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e01 2 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 \u0e1a\u0e32\u0e40\u0e2e\u0e35\u0e22 \u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e08\u0e4a\u0e32\u0e44\u0e1b 4 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48 1 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e43\u0e19\u0e04\u0e48\u0e33\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e1a\u0e27\u0e01\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e46 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07 \u0e25\u0e07 \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e44\u0e21\u0e23\u0e31\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]