วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : สก็อตแลนด์ เบลส์ ชาเลนจ์ คัพ

เอลจิน ซิตี้ Vs อาร์บรอท

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/fb84679c9c6d96d28fa613a65304809a.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e2a\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e15\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e1a\u0e25\u0e2a\u0e4c \u0e0a\u0e32\u0e40\u0e25\u0e19\u0e08\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e\u00a0"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 vs \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 :\u00a001:45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n7\/21\/2018 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 2-0\n4\/29\/2017 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 3-2\n3\/4\/2017 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 0-0\n12\/17\/2016 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 3-2\u00a0\n8\/20\/2016 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 0-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n8\/11\/2018 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 1-0 \u0e2d\u0e35\u0e14\u0e34\u0e19\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/4\/2018 \u0e41\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e31\u0e19 \u0e41\u0e2d\u0e18\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 1-1 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n7\/28\/2018 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\u00a00-4 \u0e14\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35 \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/25\/2018 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 0-3 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e25\u0e31\u0e27 \u0e41\u0e2d\u0e17\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e04 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/21\/2018 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 2-0 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n8\/11\/2018 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 3-1 \u0e2a\u0e41\u0e15\u0e23\u0e19\u0e41\u0e23\u0e23\u0e4c - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/4\/2018 \u0e21\u0e2d\u0e19\u0e42\u0e17\u0e23\u0e2a 0-4 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n7\/26\/2018 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 4-1 \u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e2a\u0e4c \u0e40\u0e04\u0e32\u0e19\u0e4c\u0e15\u0e35\u0e49 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n7\/21\/2018 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 2-0 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 - \u0e0a\u0e19\u0e30\n7\/18\/2018 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e25\u0e31\u0e27 \u0e41\u0e2d\u0e17\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e04 4-2 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/043ae73992f04eeac10c4066df363767.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e34\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e2a\u0e25\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e14\u0e39\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e01\u0e47\u0e17\u0e33\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 4 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e2b\u0e19\u0e33\u0e0b\u0e49\u0e33\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e14\u0e35\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e41\u0e1e\u0e49 3 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e04\u0e48 1 \u0e0b\u0e36\u0e48\u0e07\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e17\u0e49\u0e32\u0e15\u0e34\u0e14\u0e44\u0e1f\u0e21\u0e32\u0e01\u0e46 \u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32 1 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e01\u0e47 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e23\u0e27\u0e14\u0e21\u0e32\u0e16\u0e36\u0e07 4 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e48\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e08\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e34\u0e14\u0e40\u0e25\u0e22\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e21\u0e32\u0e41\u0e04\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e15\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 \u0e21\u0e32\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e17 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]