วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ไอซ์แลนด์ คัพ

เซนจาร์นาน Vs ฮาฟนาร์ฟยอร์ดูร์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/049dd2fb0e342da1ba1b7980775f9b7a.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 vs \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02:15 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n7\/3\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u00a02-3\n8\/28\/2017 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c\u00a01-1\u00a0\n6\/5\/2017 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u00a03-0\n2\/4\/2017 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u00a0\u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c\u00a02-2\n8\/23\/2016 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c\u00a03-2\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n8\/13\/2018 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c 0-2 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c - \u0e0a\u0e19\u0e30\n8\/3\/2018 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e40\u0e2e\u0e40\u0e01\u0e19 5-0 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/30\/2018 \u0e44\u0e27\u0e01\u0e34\u0e07\u0e40\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04 0-4 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c - \u0e0a\u0e19\u0e30\n7\/27\/2018 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23 0-2 \u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e0b\u0e35 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e40\u0e2e\u0e40\u0e01\u0e19 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/23\/2018 \u0e40\u0e04\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e22\u0e32\u0e27\u0e34\u0e04 1-0 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e23\u0e4c - \u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n8\/12\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c 0-2 \u0e40\u0e27\u0e2a\u0e15\u0e4c\u0e21\u0e32\u0e19\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22\u0e22\u0e32\u0e23\u0e4c - \u0e41\u0e1e\u0e49\n8\/9\/2018 \u0e40\u0e04\u0e40\u0e2d \u0e2d\u0e04\u0e39\u0e40\u0e23\u0e22\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 1-1 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n8\/3\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c 0-1 \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e44\u0e2e\u0e1f\u0e32 - \u0e41\u0e1e\u0e49\n7\/31\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c 1-0 \u0e1f\u0e08\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c - \u0e0a\u0e19\u0e30\n7\/26\/2018 \u0e2e\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e40\u0e2d\u0e25 \u0e44\u0e2e\u0e1f\u0e32 1-1 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c - \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ebd0264e4f446af5c1ed7fa008c07c55.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e21\u0e32\u0e14\u0e39\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e01\u0e47\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 3 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1f\u0e35\u0e25\u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e16\u0e36\u0e07\u0e43\u0e19\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 2-0 \u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e43\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e40\u0e25\u0e22\u0e17\u0e35\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e2e\u0e32\u0e1f\u0e19\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e39\u0e23\u0e4c \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e01\u0e47\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e08\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e1b 2-0 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e21\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e01\u0e47\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e09\u0e30\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e04\u0e27\u0e49\u0e32\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e31\u0e27\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e08\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]