วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

เออีเค เอเธนส์ Vs เซลติก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/f78c51a11c1aa76f28088e2f11f462d0.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e18\u0e19\u0e2a\u0e4c vs \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01:00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 :\u00a0\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e18\u0e19\u0e2a\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n09\/08\/18 \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e18\u0e19\u0e2a\u0e4c 1-1\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n09\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n01\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e01\u0e32\u0e25\u0e32\u0e15\u0e32\u0e0b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e22 3-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n22\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1e\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e35 \u0e2d\u0e42\u0e15\u0e23\u0e21\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e2a 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n13\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e25\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32 0-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u00a0\n08\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e25\u0e19\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 0-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n11\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e17\u0e2a\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e15\u0e15\u0e34\u0e0a \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n09\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e04 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e18\u0e19\u0e2a\u0e4c 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n04\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e34\u0e1f\u0e27\u0e34\u0e07\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 3-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e15\u0e15\u0e34\u0e0a \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n02\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e23\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\u00a0\n26\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 3-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/3af7feef09d3a8d7d477e7c1b788bc44.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e39\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 3 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e01\u0e47\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e08\u0e30\u0e14\u0e23\u0e2d\u0e1b\u0e25\u0e07\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e43\u0e19\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e2b\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48 \u0e16\u0e31\u0e14\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a \u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e04 \u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e15\u0e31\u0e27\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e40\u0e01\u0e37\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07 \u0e40\u0e1e\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32\u0e17\u0e27\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e04\u0e37\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e35\u0e40\u0e04 \u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e04\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e08\u0e30\u0e43\u0e0a\u0e49\u0e22\u0e37\u0e19\u0e22\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e01\u0e38\u0e19\u0e0b\u0e37\u0e2d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07 \"\u0e21\u0e49\u0e32\u0e25\u0e32\u0e22\u0e40\u0e02\u0e35\u0e22\u0e27\u0e02\u0e32\u0e27\" \u0e04\u0e07\u0e08\u0e30\u0e40\u0e15\u0e23\u0e35\u0e22\u0e21\u0e41\u0e1c\u0e19\u0e40\u0e14\u0e47\u0e14\u0e21\u0e32\u0e41\u0e01\u0e49\u0e40\u0e1c\u0e47\u0e14\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01\u0e08\u0e30\u0e07\u0e31\u0e14\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e42\u0e2b\u0e14\u0e01\u0e23\u0e30\u0e42\u0e14\u0e14\u0e22\u0e34\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e31\u0e49\u0e07 \u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e22\u0e31\u0e1a\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e0b\u0e25\u0e15\u0e34\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 3-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]