วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : นอร์เวย์ อีลิทซีเรียน

เฮาเกซุนด์ Vs วาเลเรนก้า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/8a56cb1f04e6ca87c4aea43c6461b66f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e25\u0e34\u0e17\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u00a0"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 :\u00a0\u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c VS \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00:00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d 0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"06\/05\/18 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c 2-2"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"13\/10\/17 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c 3-0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"07\/04\/17 \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 4-3"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"17\/09\/16 \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 1-1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"16\/05\/16 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c 0-1"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"05\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \n08\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u00a0\n02\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e1a\u0e35\u0e04 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \n24\/06\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e2d\u0e35\u0e44\u0e25\u0e15\u0e4c\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\n14\/06\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e22\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e32\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"05\/08\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e0b\u0e32\u0e19\u0e40\u0e14\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e35\u0e25\u0e35\u0e17\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c\u00a0\n09\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e21\u0e25\u0e14\u0e4c 1-5 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e35\u0e25\u0e35\u0e17\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \n30\/06\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e1a\u0e42\u0e14 \u0e01\u0e25\u0e34\u0e21\u0e17\u0e4c 2-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e35\u0e25\u0e35\u0e17\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c\u00a0\n25\/06\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 0-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e35\u0e25\u0e35\u0e17\u0e0b\u0e35\u0e40\u0e23\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \n14\/06\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e48 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e\u00a0\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/919da028841151c4c4e507f619bc81e1.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e01\u0e39\u0e48\u0e44\u0e21\u0e48\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e22\u0e31\u0e07\u0e42\u0e14\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e49\u0e32\u0e22\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22\u0e33\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 2-0 \u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e48\u0e33\u0e41\u0e22\u0e48\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e07\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e08\u0e38\u0e14\u0e2d\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e49\u0e32\u0e22\u0e41\u0e23\u0e07 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e21\u0e35\u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e14\u0e35\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 "},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c 3-1 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]