วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : โปรตุเกส ซุปเปอร์ลีก

ปอร์ติโมเนนเซ่ Vs เบาวิสต้า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/32b2fc99f6ee3b7187e53ced400b0d30.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e42\u0e1b\u0e23\u0e15\u0e38\u0e40\u0e01\u0e2a \u0e0b\u0e38\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 :\u00a0\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 VS \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 02.15 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e15\u0e48\u0e2d 0\/0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"POR D1 14\/01\/18 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32* 2-0 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"POR D1 07\/08\/17 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48* 2-1 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"POR Cup 22\/09\/13 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32 1-2 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"POR D2 15\/02\/09 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32* 0-1 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"POR D2 21\/09\/08 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48* 0-1 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"PORLC 05\/08\/18 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48* 0-2 \u0e23\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e2d\u0e32\u0e1f"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 26\/07\/18 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 0-2 \u0e25\u0e35\u0e25\u0e25\u0e4c*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 18\/07\/18 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 2-1 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 16\/07\/18 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48* 2-3 \u0e27\u0e34\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e01\u0e34\u0e21\u0e32\u0e44\u0e23\u0e2a\u0e4c(B)"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 14\/07\/18 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e15\u0e49(B)(N) 1-1 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48*"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#333333","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 04\/08\/18 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32 0-0 \u0e40\u0e01\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1f\u0e48*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"PORLC 30\/07\/18 \u0e19\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e2d\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e32\u0e25* 2-1 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 23\/07\/18 \u0e17\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e25\u0e32 1-0 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 22\/07\/18 \u0e42\u0e21\u0e44\u0e23\u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 0-3 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 19\/07\/18 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32(N)* 1-0 Coruxo FC"},{"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/dab85d53dba269392cd09caf7ae5cc18.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e07 \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 3 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e04\u0e31\u0e1e \u0e01\u0e47\u0e40\u0e1e\u0e34\u0e48\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e23\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e2d\u0e32\u0e1f 2-0 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 2 \u0e41\u0e1e\u0e49 2 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2b\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e1c\u0e25 \u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e04\u0e19\u0e25\u0e30\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e42\u0e21\u0e40\u0e19\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 0-0 \u0e40\u0e1a\u0e32\u0e27\u0e34\u0e2a\u0e15\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n\n\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]