วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ฮอลแลนด์ พรีเมียร์

ซโวลเล่ Vs ฮีเรนวีน

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/8d5cba82aaa7ebfbf228714b70cd925a.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e2e\u0e2d\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 :\u00a0\u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 vs \u0e2e\u0e35\u0e40\u0e23\u0e19\u0e27\u0e35\u0e19"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n07\/02\/18 \u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e35\u0e40\u0e23\u0e19\u0e27\u0e35\u0e19 3 - 2\n26\/11\/17 \u0e2e\u0e35\u0e40\u0e23\u0e19\u0e27\u0e35\u0e19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 1 - 2\u00a0\n07\/05\/17 \u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e35\u0e40\u0e23\u0e19\u0e27\u0e35\u0e19 2 - 1\n28\/08\/16 \u0e2e\u0e35\u0e40\u0e23\u0e19\u0e27\u0e35\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 1 - 0\n17\/01\/16 \u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e35\u0e40\u0e23\u0e19\u0e27\u0e35\u0e19 5 - 2\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n04\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e31\u0e25\u0e44\u0e27\u0e08\u0e4c 3-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n28\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49 3-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n21\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e31\u0e19\u0e42\u0e19\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c 1-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n14\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e01\u0e40\u0e0b\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e40\u0e2d\u0e2d\u0e23\u0e4c 5-0 (\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07)\n10\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e21\u0e1e\u0e40\u0e1e\u0e48\u0e19 2-5 (\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n05\/08\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e25\u0e1a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49 1-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n28\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e1f\u0e48\u0e19\u0e44\u0e2e\u0e21\u0e4c 2-8 (\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n21\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e04\u0e22\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n19\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e17\u0e40\u0e27\u0e19\u0e40\u0e15\u0e49 1-1 (\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n08\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e01\u0e25\u0e31\u0e14\u0e1a\u0e31\u0e04 3-3 (\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/91b9644dd3a309c3fe92eca29f26e7e8.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e14\u0e39\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14\u0e46 \u0e27\u0e48\u0e32 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e46 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e01\u0e47\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 3 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e41\u0e1e\u0e49 2 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2e\u0e35\u0e40\u0e23\u0e19\u0e27\u0e35\u0e19 \u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07\u0e41\u0e04\u0e48\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u00a02 \u0e41\u0e1e\u0e49 2 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e42\u0e14\u0e22\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e01\u0e47 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14 \u0e40\u0e19\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e17\u0e31\u0e1e\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e15\u0e23\u0e07\u0e08\u0e38\u0e14 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e14\u0e35\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e21\u0e35\u0e43\u0e08\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e37\u0e48\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e17\u0e1e \u0e22\u0e34\u0e07\u0e22\u0e31\u0e1a\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e08\u0e31\u0e14\u0e40\u0e15\u0e47\u0e21\u0e43\u0e2a\u0e48 \u0e2e\u0e35\u0e40\u0e23\u0e19\u0e27\u0e35\u0e19 \u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e0b\u0e42\u0e27\u0e25\u0e40\u0e25\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 3-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]