วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

สลาเวีย ปราก Vs ดินาโม เคียฟ

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/9363552011900ea60d15a19b1f1e8994.png"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2a\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01 vs \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e1f"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00:30"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2a\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n05\/02\/16 \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e1f \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01 1-2\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n04\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e2d\u0e1b\u0e32\u0e27\u0e48\u0e32 3-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n29\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e47\u0e21\u0e40\u0e2d\u0e1f\u0e40\u0e04 \u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e27\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 4-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n22\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e0b\u0e34\u0e01\u0e21\u0e48\u0e32 \u0e42\u0e2d\u0e42\u0e25\u0e21\u0e39\u0e0a 3-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e0a\u0e47\u0e01 \u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n14\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e23\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e2d\u0e1f 2-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n07\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e21\u0e42\u0e0b\u0e42\u0e04\u0e40\u0e27\u0e2a\u0e14\u0e4c-\u0e42\u0e0b\u0e23\u0e35\u0e48 3-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n03\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e0a\u0e31\u0e04\u0e2b\u0e4c\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e42\u0e14\u0e40\u0e19\u0e47\u0e15\u0e2a\u0e4c\u0e04 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n29\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e27\u0e35\u0e1f 1-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n25\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e25\u0e48\u0e32 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n22\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e0a\u0e31\u0e04\u0e2b\u0e4c\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2f 1-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e22\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e19 \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e\n14\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e27\u0e34\u0e04\u0e15\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22 \u0e40\u0e1e\u0e34\u0e25\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19 2-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/a75ac07089197d13f1ae6ee973dcc9b7.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e16\u0e49\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e41\u0e1f\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32\u0e42\u0e19\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e08\u0e23\u0e34\u0e07\u0e46 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e27\u0e14 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e46 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e38\u0e01\u0e23\u0e31\u0e1a \u0e2d\u0e31\u0e14\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e43\u0e19\u0e17\u0e38\u0e01 \u0e46 \u0e23\u0e32\u0e22\u0e01\u0e32\u0e23 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e49\u0e32\u0e1e\u0e39\u0e14\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e16\u0e49\u0e27\u0e22\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e25\u0e30\u0e01\u0e47 \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e40\u0e04\u0e35\u0e22\u0e1f \u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e19\u0e32\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e21\u0e31\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e35\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e35\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e43\u0e04\u0e23\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e21\u0e31\u0e19 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e02\u0e31\u0e1a\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e08\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b \u0e2a\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22 \u0e43\u0e2b\u0e49\u0e21\u0e31\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e35\u0e48\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e43\u0e04\u0e23 \u0e2b\u0e49\u0e32\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e07\u0e14\u0e31\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2a\u0e25\u0e32\u0e40\u0e27\u0e35\u0e22 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]