วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล นอร์เวย์ ทิปเปลีเก้น

เอสเค บรานน์ Vs สตาร์ต คริสเตียนเซ่น

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/c5124b132e5c57351b0635dbb4ebda27.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e27\u0e22\u0e4c \u0e17\u0e34\u0e1b\u0e40\u0e1b\u0e25\u0e35\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c VS \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c\u00a0 \u0e15\u0e48\u0e2d 1.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 12\/05\/18 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19 0-1 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 31\/10\/16 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19 1-2 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 08\/05\/16 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c* 1-0 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 19\/02\/15 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c(N) 0-3 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 06\/10\/14 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c* 1-2 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19"},{"insert":"\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 29\/07\/18 \u0e40\u0e2e\u0e32\u0e40\u0e01\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c 3-1 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 08\/07\/18 \u0e42\u0e1a\u0e42\u0e14 \u0e01\u0e25\u0e34\u0e21\u0e17\u0e4c* 2-2 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 01\/07\/18 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c* 0-4 \u0e42\u0e21\u0e25\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 26\/06\/18 \u0e2d\u0e2d\u0e14 \u0e40\u0e01\u0e23\u0e19\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c* 0-1 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 11\/06\/18 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c* 0-0 \u0e27\u0e32\u0e40\u0e25\u0e40\u0e23\u0e19\u0e01\u0e49\u0e32"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 08\/07\/18 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19* 2-1 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e40\u0e1a\u0e47\u0e04"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 01\/07\/18 \u0e40\u0e23\u0e19\u0e40\u0e2e\u0e25\u0e4c\u0e21 IL* 2-0 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 24\/06\/18 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19* 2-0 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1a\u0e35\u0e40\u0e04"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR Cup 14\/06\/18 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19* 1-1 \u0e2e\u0e32\u0e21\u0e04\u0e32\u0e21"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"NOR D1 10\/06\/18 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19 1-1 \u0e2a\u0e15\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e01\u0e47\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e0b\u0e47\u0e17*"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/fba27590064014fd13ba81a0f4ca14f9.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e25\u0e38\u0e48\u0e21\u0e46\u0e14\u0e2d\u0e19\u0e46 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b 2 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07 "},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e42\u0e14\u0e14\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 2 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49 1 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e14\u0e39\u0e08\u0e32\u0e01\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e25\u0e33\u0e1a\u0e32\u0e01 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e22\u0e31\u0e19\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e19\u0e19\u0e4c 1-1 \u0e2a\u0e15\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e15 \u0e04\u0e23\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e35\u0e22\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n\n"}]