วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล เดอะแชมป์เปี้ยนส์ ชิพ

ฮัลล์ ซิตี้ Vs แอสตัน วิลล่า

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/24e2f31a0888636da8eca21a93d85a3b.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e0a\u0e34\u0e1e"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 VS \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ENG LCH 01\/04\/18 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49* 0-0 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ENG LCH 06\/08\/17 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32* 1-1 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ENG PR 11\/02\/15 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49* 2-0 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ENG PR 31\/08\/14 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32* 2-1 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"ENG PR 03\/05\/14 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32* 3-1 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 28\/07\/18 \u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e2a\u0e25\u0e35\u0e22\u0e4c 1-1 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 27\/07\/18 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 1-1 Whitby Town"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 25\/07\/18 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 2-2 \u0e19\u0e34\u0e27\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e48\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 21\/07\/18 \u0e42\u0e23\u0e0a\u0e40\u0e14\u0e25 1-0 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 14\/07\/18 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e01\u0e49\u0e32(N)* 4-1 \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 28\/07\/18 \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e40\u0e14\u0e23\u0e2a\u0e40\u0e14\u0e19* 1-2 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 26\/07\/18 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32* 1-3 \u0e40\u0e27\u0e2a\u0e15\u0e4c\u0e41\u0e2e\u0e21\u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 21\/07\/18 \u0e40\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19 0-4 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 18\/07\/18 \u0e27\u0e2d\u0e25\u0e0b\u0e2d\u0e25\u0e25\u0e4c 1-4 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 14\/07\/18 \u0e40\u0e17\u0e25\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 0-3 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32*"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/52778411dae7d355902b7ab93b50149e.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07\u0e1b\u0e31\u0e0d\u0e2b\u0e32 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e25\u0e22 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 3 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b 2 \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e23\u0e07 \u0e0a\u0e19\u0e30 4 \u0e41\u0e1e\u0e49 1 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e24\u0e14\u0e39\u0e01\u0e32\u0e25\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e30\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e1b\u0e4c\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e0a\u0e34\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e22\u0e37\u0e19\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e25\u0e38\u0e49\u0e19\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2e\u0e31\u0e25\u0e25\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 1-3 \u0e41\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e31\u0e19 \u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e48\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"}]