วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตรสโมสร

คิโรน่า Vs สเปอร์ส

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/7daf16993bf2318829c150b3cd179136.png"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 vs \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 01.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e04\u0e27\u0e1a\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n30\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e0b\u0e32\u0e1a\u0e32\u0e40\u0e14\u0e22\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n28\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e25\u0e48\u0e32 \u0e1a\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 0-5 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n21\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e21\u0e25\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e19 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 6-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n15\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e1a\u0e25\u0e15\u0e31\u0e19 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n12\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e32\u0e2a \u0e1e\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e2a 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n28\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e0b\u0e35 \u0e21\u0e34\u0e25\u0e32\u0e19 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n25\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e1a\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e42\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n21\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e40\u0e2d\u0e2a \u0e42\u0e23\u0e21\u0e48\u0e32 1-4 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n15\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 5-4 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n08\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e19\u0e34\u0e27\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e48\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/aa4e2ed50ccdccdca69f250cac0e5587.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e25\u0e35\u0e01\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e04\u0e34\u0e42\u0e23\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e22\u0e2d\u0e14\u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e01\u0e32\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e07\u0e01\u0e24\u0e29\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e17\u0e32\u0e07\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e01\u0e47\u0e04\u0e32\u0e14\u0e40\u0e14\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e22\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e19\u0e48 \u0e46 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e22\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e14\u0e38\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e14\u0e39\u0e17\u0e48\u0e32\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e22\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e15\u0e48\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e23\u0e30\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e25\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e49\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e0a\u0e31\u0e14 \u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e21\u0e32\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e37\u0e2d\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e04\u0e37\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]