วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : กระชับมิตรสโมสร

อาร์เซนอล Vs ลาซิโอ

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/07a6baf0ff057453f95494eec90edd30.png"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25 vs \u0e25\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 01.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"insert":"\n03\/08\/07 \u0e25\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e19\u0e32\u0e42\u0e1b\u0e25\u0e35 1-2\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n30\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e0a\u0e25\u0e0b\u0e35 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n28\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1b\u0e32\u0e23\u0e35\u0e2a \u0e41\u0e0b\u0e07\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e0a\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e41\u0e21\u0e07 5-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n21\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e41\u0e2d\u0e15\u0e40\u0e25\u0e15\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e21\u0e32\u0e14\u0e23\u0e34\u0e14 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n15\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e41\u0e2e\u0e21 0-8 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n12\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e34\u0e25\u0e14\u0e4c \u0e17\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c 0-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n28\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2a\u0e1b\u0e2d\u0e25 3-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n25\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e15\u0e23\u0e34\u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e15\u0e34\u0e19\u0e48\u0e32 3-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n21\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e21\u0e34\u0e25\u0e32\u0e19 2-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32)\n15\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e04\u0e23\u0e42\u0e15\u0e40\u0e19\u0e48 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n08\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e15\u0e32\u0e25\u0e31\u0e19\u0e15\u0e49\u0e32 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19)\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/9a1e9c024616be307e98d4cd3f18e546.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e19\u0e32\u0e19\u0e46 \u0e17\u0e35\u0e08\u0e30\u0e42\u0e04\u0e08\u0e23\u0e21\u0e32\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e31\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e25\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\u0e17\u0e48\u0e32\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e44\u0e27\u0e49\u0e01\u0e47\u0e15\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e35 2007 \u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c 1-2 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e35\u0e49\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2a\u0e19\u0e38\u0e01\u0e40\u0e02\u0e49\u0e21\u0e02\u0e49\u0e19\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e14\u0e38\u0e40\u0e14\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e40\u0e25\u0e37\u0e2d\u0e14\u0e1e\u0e25\u0e48\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e02\u0e32\u0e02\u0e36\u0e49\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e25\u0e22\u0e01\u0e47\u0e27\u0e48\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e21\u0e35\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e17\u0e38\u0e01\u0e19\u0e31\u0e14 \u0e23\u0e38\u0e01\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e2b\u0e19\u0e35\u0e22\u0e27\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19 \u0e04\u0e34\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e25\u0e32\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e2d \u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e32\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e27\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e19\u0e2d\u0e25 \u0e0a\u0e19\u0e30 3-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"}]