วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : อินเตอร์เนชั่นแนล แชมเปี้ยนส์ คัพ

อินเตอร์ฯ Vs โอลิมปิก ลียง

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/1e1daa7dd28021e8fe73d238a958c9ae.png"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e19\u0e0a\u0e31\u0e48\u0e19\u0e41\u0e19\u0e25 \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c \u0e04\u0e31\u0e1e 2018"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u00a0: "},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c (\u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35) VS \u0e25\u0e35\u0e22\u0e07 (\u0e1d\u0e23\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e28\u0e2a)"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 01.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 :\u00a0\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"24\/07\/17\u00a0\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e35\u0e22\u0e07 1 - 0\u00a0\n22\/10\/02\u00a0\u0e25\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u00a03 - 3\u00a0\n02\/10\/02\u00a0\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e25\u0e35\u0e22\u0e07 1 - 2\n\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n29\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e0a\u0e25\u0e0b\u0e35\u00a0\u00a01-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e35\u0e0b\u0e35 \u0e04\u0e31\u0e1e 2018\n25\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e0a\u0e1f\u0e2f\u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n22\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e34\u0e15 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e1b\u0e35\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 3-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n19\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0b\u0e34\u0e22\u0e34\u0e07 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n15\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e25\u0e39\u0e01\u0e32\u0e42\u0e19\u0e48 3-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n02\/08\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32 3-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e44\u0e2d\u0e0b\u0e35\u0e0b\u0e35 \u0e04\u0e31\u0e1e 2018\n29\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e27\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e27\u0e23\u0e4c\u0e01 2-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n26\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e31\u0e14\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\u0e1f\u0e34\u0e25\u0e14\u0e4c\u00a01-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n22\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e1f\u0e39\u0e41\u0e25\u0e48\u0e21 4-0 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n14\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e0b\u0e34\u0e22\u0e07 2-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/fe1a5a1cf313d34f9b513b851c36c439.jpeg"}},{"insert":"\n\n\u0e2d\u0e34\u0e19\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e2a\u0e23\u0e34\u0e21\u0e17\u0e31\u0e1e\u0e21\u0e32\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e17\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e25\u0e39\u0e0a\u0e32\u0e42\u0e19\u0e48 \u0e2a\u0e1b\u0e31\u0e25\u0e40\u0e25\u0e47\u0e15\u0e15\u0e34\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e23\u0e31\u0e28\u0e19\u0e04\u0e15\u0e34\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e23\u0e27\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e27 \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07 3 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e27\u0e14 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e35\u0e22\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\u0e41\u0e17\u0e1a\u0e17\u0e38\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21 \u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01 \u0e25\u0e35\u0e22\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e14\u0e39\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e19\u0e34\u0e48\u0e07\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e43\u0e2a\u0e46 \u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e0a\u0e31\u0e14 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e02\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e17\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e19\u0e32\u0e17\u0e35\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e25\u0e35\u0e22\u0e07\u0e21\u0e32\u0e27\u0e34\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e25\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]