วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก

เดอร์รี่ ซิตี้ Vs สลิโก โรเวอร์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6063fafe9aaf9f6f0928173d12d3e424.png"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u00a0: \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 VS \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 :\u00a0\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"02\/06\/18 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 0-2\n08\/04\/18 \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 0-2\n24\/02\/18 \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 2-1\n22\/10\/17 \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 3-0\n09\/07\/17 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 4-0\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n28\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e15\u0e34\u0e15\u0e39\u0e08 2-4 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n28\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e44\u0e27\u0e17\u0e4c\u0e41\u0e04\u0e1b\u0e2a\u0e4c 3-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e21\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e35\u0e01\n24\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e04 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 0-5 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n19\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e21\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32 \u0e25\u0e35\u0e01\n13\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e21\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04 0-2 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32 \u0e22\u0e39\u0e42\u0e23\u0e1b\u0e49\u0e32 \u0e25\u0e35\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n28\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e04 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n21\/07\/17 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e01\u0e25\u0e19\u0e42\u0e15\u0e23\u0e31\u0e19 2-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e2d\u0e38\u0e48\u0e19\u0e40\u0e04\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\n14\/07\/17 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e1a\u0e2e\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c 3-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n08\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n01\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 2-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a \u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u00b4\u00e0\u00b9\u0082\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b9\u0082\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u00a7\u00e0\u00b8\u00ad\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b9\u008c"},"insert":{"image":"http:\/\/pic.win007.com\/Files\/Thscore\/GetPic\/cd06d197-dff3-42e2-b0e7-3395412b4dd1.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e40\u0e1e\u0e35\u0e22\u0e07 \u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e27\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e04\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e01\u0e47\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e08\u0e39\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e22\u0e01\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e33\u0e04\u0e31\u0e0d\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e44\u0e21\u0e48\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e23\u0e30\u0e2b\u0e27\u0e48\u0e32\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a \u0e14\u0e39\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e21\u0e32\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e46 \u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19 \u0e2a\u0e27\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e32\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e22\u0e34\u0e07\u0e43\u0e2a\u0e48\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 1-2"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]