วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล : เดนมาร์ก

อาร์ฮุส Vs ซอนเดอร์ไจสกี

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6c50f06a597d4307ed0bcf497e2d0b35.png"}},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u00a0: \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a VS \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e08\u0e2a\u0e01\u0e35"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 22.59 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 :\u00a0\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a"},{"attributes":{"bold":true},"insert":" \u0e15\u0e48\u0e2d \u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01\u0e25\u0e1a\u0e2b\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"23\/05\/18 \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e04\u0e48 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a 0-2\n19\/05\/18 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e04\u0e48 2-2\n20\/02\/18 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e04\u0e48 0-0\n08\/08\/17 \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e04\u0e48 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a 3-0\n04\/03\/17 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e22\u0e34\u0e2a\u0e40\u0e04\u0e48 1-2\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\n31\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e27\u0e08\u0e40\u0e25\u0e48 1-1 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n22\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2a\u0e40\u0e22\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n15\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 0-0 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n30\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 2-2 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n23\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 1-3 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\n28\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e2e\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e0b\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c 2-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n22\/07\/18 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48 2-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n14\/07\/18 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2d\u0e31\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e39\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e49\u0e32\n06\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e41\u0e23\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 1-0 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n03\/07\/18 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 2-1 (\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07) \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u0097\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b8\u00a2\u00e0\u00b8\u00a7\u00e0\u00b8\u0082\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u00ad\u00e0\u00b8\u0087"},"insert":{"image":"http:\/\/www.polballthailand.com\/_images\/football_analytic\/3\/football_analytic-19578.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e21\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a \u0e14\u0e39\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e0b\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e08\u0e2a\u0e01\u0e35 \u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e41\u0e16\u0e21\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e48\u0e32\u0e19\u0e21\u0e32\u0e41\u0e25\u0e14\u0e39\u0e08\u0e30\u0e2d\u0e31\u0e14\u0e2d\u0e31\u0e49\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e46 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e21\u0e32 4 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e08\u0e30\u0e08\u0e38\u0e14\u0e0a\u0e19\u0e27\u0e19 \u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e41\u0e1f\u0e19\u0e46 \u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e39\u0e21\u0e15\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e2d\u0e1a\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a \u0e0a\u0e19\u0e30 2-0"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n\n\n\n\n"}]