วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล เดนมาร์ค แซซ ลิกาเอน

เวเจิล Vs เอจีเอฟ อาร์ฮุส

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/35beb25c9088590fddb0163d47c4917f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e40\u0e14\u0e19\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e04 \u0e41\u0e0b\u0e0b \u0e25\u0e34\u0e01\u0e32\u0e40\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 VS \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a \u0e15\u0e48\u0e2d 0\/0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 24\/01\/17 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 1-1 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN D1 26\/04\/15 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 1-3 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN D1 07\/11\/14 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a* 4-0 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN D1 19\/09\/14 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a* 0-1 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 28\/06\/13 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25(N) 1-2 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a*"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 22\/07\/18 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49* 1-1 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 13\/07\/18 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25* 3-1 \u0e42\u0e2e\u0e42\u0e1a\u0e23"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 07\/07\/18 \u0e44\u0e2d\u0e19\u0e4c\u0e17\u0e23\u0e31\u0e04 \u0e1a\u0e23\u0e32\u0e27\u0e19\u0e4c\u0e0a\u0e44\u0e27\u0e01\u0e4c(N)* 1-0 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 01\/07\/18 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 2-2 \u0e25\u0e2d\u0e2d\u0e2a\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e0b\u0e38\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 29\/06\/18 Hedensted BK 0-1 \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 22\/07\/18 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a* 1-1 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e40\u0e08\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 15\/07\/18 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c* 0-0 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 30\/06\/18 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19(N)* 2-2 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"INT CF 23\/06\/18 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a 1-3 \u0e21\u0e34\u0e14\u0e17\u0e34\u0e25\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c*"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"DEN SASL 26\/05\/18 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e1b\u0e19\u0e40\u0e2e\u0e40\u0e01\u0e49\u0e19* 4-1 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/08401436bfd589292dc52efb2669c41f.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 \u0e25\u0e07\u0e40\u0e15\u0e30\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32 2 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e08\u0e31\u0e1a\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35 \u0e21\u0e35 4 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21 \u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 3 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"\u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 10 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e25\u0e35\u0e01 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e23\u0e27\u0e14 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e40\u0e23\u0e32\u0e21\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a\u0e15\u0e48\u0e2d \u0e1b\u0e1b. \u0e2d\u0e32\u0e08\u0e08\u0e30\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e21\u0e32\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e14\u0e49"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e27\u0e40\u0e08\u0e34\u0e25 1-1 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n"}]