วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน : เยอร์การ์เด้น VS GIF ซันด์สวาลล์

เยอร์การ์เด้น Vs ซันด์สวาลล์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b47c823c434fabedfa23db29460e6ab7.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e74c3c","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 :"},{"attributes":{"color":"#f06666","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u00a0: \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 VS GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 20.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e25 : \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 \u0e15\u0e48\u0e2d 1"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"SWE D1 01\/10\/17 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c 0-5 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19*\nSWE D1 11\/07\/17 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19* 2-1 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\nSWE D1 06\/11\/16 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c 2-5 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19*\nSWE D1 26\/07\/16 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19* 1-3 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\nSWE D1 31\/10\/15 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19* 4-2 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nSWE D1 22\/07\/18 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19* 2-1 \u0e2e\u0e31\u0e04\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19\nSWE D1 15\/07\/18 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 0-1 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19*\nSWE D1 08\/07\/18 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19* 1-1 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07\nINT CF 30\/06\/18 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19(N)* 2-2 \u0e40\u0e2d\u0e08\u0e35\u0e40\u0e2d\u0e1f \u0e2d\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2e\u0e38\u0e2a\nINT CF 21\/06\/18 \u0e41\u0e0b\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e44\u0e27\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19\u0e2a\u0e4c 1-2 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19*\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nSWE D1 21\/07\/18 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c* 0-2 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\nSWE D1 15\/07\/18 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c 0-1 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32*\nSWE D1 08\/07\/18 \u0e2e\u0e31\u0e04\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19* 3-0 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\nSWE D1 04\/07\/18 \u0e0b\u0e34\u0e23\u0e34\u0e2d\u0e38\u0e2a* 1-3 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\nINT CF 26\/06\/18 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e42\u0e1a\u0e23(N)* 2-0 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a \u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u00a2\u00e0\u00b8\u00ad\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b9\u008c\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b9\u008c\u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u0094\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099"},"insert":{"image":"http:\/\/www.skball.com\/images\/tded\/6\/tded-32958.jpg"}},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"12 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e02\u0e49\u0e32\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e17\u0e35\u0e48\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2b\u0e25\u0e38\u0e14\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 6 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e16\u0e36\u0e07 4 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e35\u0e48 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e14\u0e35 \u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19 3 \u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e1d\u0e48\u0e32\u0e22\u0e41\u0e23\u0e01\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e17\u0e38\u0e01\u0e40\u0e01\u0e21\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 12 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39\n "},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e74c3c","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : "},{"attributes":{"color":"#f06666","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 \u0e0a\u0e19\u0e30 3-1"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"}]