วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน : AIK โซลน่า VS คัลมาร์

AIK โซลน่า Vs คัลม่าร์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/5b05644fc4c3d2e81a9f9ef900c80aea.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e74c3c","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 :"},{"attributes":{"color":"#f06666","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u00a0: AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32 VS \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 20.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e1a\u0e2d\u0e25 : AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e15\u0e48\u0e2d 1"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"SWE D1 30\/07\/17 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32* 0-1 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\nSWE D1 09\/07\/17 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 0-1 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32*\nSWE D1 06\/11\/16 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32* 3-1 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\nSWE D1 10\/07\/16 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c* 1-1 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32\nSWE D1 16\/08\/15 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32* 2-1 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nSWE D1 22\/07\/18 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32* 5-1 \u0e1a\u0e23\u0e2d\u0e21\u0e21\u0e32\u0e1b\u0e2d\u0e08\u0e04\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e48\u0e32\nUEFA EL 20\/07\/18 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32* 0-1 \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e04 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\nSWE D1 15\/07\/18 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c 0-1 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32*\nUEFA EL 13\/07\/18 \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e04 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 0-1 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32*\nSWE D1 08\/07\/18 \u0e40\u0e17\u0e23\u0e25\u0e40\u0e25\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 1-4 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32*\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nSWE D1 21\/07\/18 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c* 0-2 GIF \u0e0b\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c\u0e2a\u0e27\u0e32\u0e25\u0e25\u0e4c\nSWE D1 15\/07\/18 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 0-1 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19*\nSWE D1 08\/07\/18 \u0e42\u0e01\u0e40\u0e15\u0e19\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01* 1-3 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\nINT CF 30\/06\/18 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e14\u0e19\u0e40\u0e0b\u0e48* 2-0 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\nINT CF 19\/06\/18 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 2-4 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a AIK \u00e0\u00b9\u0082\u00e0\u00b8\u008b\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b8\u00b2"},"insert":{"image":"http:\/\/xn--c3crakn7cyhd9gc9e.com\/uploads\/images\/image_750x_5ae9733699837.jpg"}},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07 AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e1c\u0e25\u0e44\u0e21\u0e48\u0e04\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e14\u0e35 \u0e41\u0e1e\u0e49 2 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e16\u0e36\u0e07\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e44\u0e23 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e19\u0e31\u0e1a\u0e40\u0e09\u0e1e\u0e32\u0e30\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e40\u0e02\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e30 3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e23\u0e27\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e43\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32\u0e23\u0e27\u0e14 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e14\u0e35\u0e19\u0e31\u0e01 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e2d\u0e01\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e36\u0e48\u0e07\u0e21\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e43\u0e19 3 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e21\u0e32\u0e23\u0e27\u0e14 10 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e04\u0e48\u0e2b\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\n "},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e74c3c","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : AIK \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32 \u0e0a\u0e19\u0e30 2-1"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"}]