วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลิก : เดอร์รี่ ซิตี้ VS เซนต์ แพตทริคส์

เดอร์รี่ ซิตี้ Vs เซนต์ แพตทริคส์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/d2c739ae773f6a0c16f1d73ed36ca221.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e74c3c","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : "},{"attributes":{"color":"#f06666","bold":true},"insert":"\u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e34\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u00a0: \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 VS \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e15\u0e48\u0e2d 0\/0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"IRE PR 19\/05\/18 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c* 5-2 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\nIRE PR 31\/03\/18 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49* 2-1 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c\nIRE PR 28\/10\/17 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 1-1 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c*\nIRE PR 15\/07\/17 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c 2-1 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49*\nIRE PR 29\/04\/17 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49* 2-2 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nUEFA EL 19\/07\/18 \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e21\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04* 1-2 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\nUEFA EL 13\/07\/18 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 0-2 \u0e14\u0e34\u0e19\u0e32\u0e42\u0e21 \u0e21\u0e34\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04*\nINT CF 07\/07\/18 \u0e42\u0e04\u0e40\u0e25\u0e2d\u0e44\u0e23\u0e19\u0e4c* 2-0 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49\nIRE PR 07\/07\/18 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49* 2-1 Limerick FC\nINT CF 03\/07\/18 \u0e04\u0e25\u0e34\u0e1f\u0e15\u0e31\u0e19\u0e27\u0e34\u0e25\u0e25\u0e4c 1-4 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49*\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nIRE PR 21\/07\/18 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c* 2-1 Limerick FC\nINT CF 18\/07\/18 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c 0-2 \u0e19\u0e34\u0e27\u0e04\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e0b\u0e34\u0e48\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14*\nINT CF 10\/07\/18 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c* 5-0 \u0e40\u0e27\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 (Youths)\nIRE PR 07\/07\/18 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c 1-3 \u0e14\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e04*\nIRE PR 30\/06\/18 \u0e42\u0e1a\u0e2e\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c 1-0 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u009c\u00e0\u00b8\u00a5\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u0084\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u0099\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u00aa\u00e0\u00b8\u00b3\u00e0\u00b8\u00ab\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b1\u00e0\u00b8\u009a \u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u0094\u00e0\u00b8\u00ad\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b9\u008c\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0088 \u00e0\u00b8\u008b\u00e0\u00b8\u00b4\u00e0\u00b8\u0095\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0089"},"insert":{"image":"https:\/\/img.rasset.ie\/00089eb9-642.jpg"}},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e04\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e08\u0e32\u0e01 4 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e19\u0e48\u0e32\u0e1c\u0e34\u0e14\u0e2b\u0e27\u0e31\u0e07 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49 5-0 \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c \u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e35\u0e01\u0e16\u0e36\u0e07 7 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e25\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e1b\u0e25\u0e14\u0e25\u0e47\u0e2d\u0e04 \u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a 3 \u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e44\u0e14\u0e49\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e43\u0e19\u0e1b\u0e35\u0e19\u0e35\u0e49 2 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e1b\u0e23\u0e32\u0e01\u0e0f\u0e27\u0e48\u0e32 \u0e43\u0e04\u0e23\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e32\u0e23\u0e16\u0e40\u0e01\u0e47\u0e1a\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e44\u0e14\u0e49 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e2d\u0e34\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e1e\u0e25\u0e32\u0e14\n"},{"attributes":{"color":"#e74c3c","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e0a\u0e19\u0e30 1-0"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"}]