วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ ลิก : ดันดาล์ค VS โบฮีเมี่ยนส์

ดันดาล์ค Vs โบฮีเมี่ยนส์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/7a392413ef7584bef6652c47f8512076.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e74c3c","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 : "},{"attributes":{"color":"#f06666","bold":true},"insert":"\u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c \u0e25\u0e34\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e39\u0e48\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19\u00a0:\u0e25\u0e34\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e04 FC VS \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e41\u0e02\u0e48\u0e07\u0e02\u0e31\u0e19 : 01.45 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#000000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32 : \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 \u0e15\u0e48\u0e2d 0\/0.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000"},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"IRE PR 19\/05\/18 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14* 3-6 Limerick FC\nIRE PR 31\/03\/18 Limerick FC 0-2 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14*\nINT CF 18\/02\/17 Limerick FC* 3-1 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\nIRE D1 04\/09\/16 Limerick FC* 4-0 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\nIRE D1 09\/07\/16 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 1-5 Limerick FC*\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"insert":"\nIRE PR 21\/07\/18 \u0e40\u0e0b\u0e19\u0e15\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e15\u0e17\u0e23\u0e34\u0e04\u0e2a\u0e4c* 2-1 Limerick FC\nIRE PR 07\/07\/18 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49* 2-1 Limerick FC\nIRE PR 30\/06\/18 Limerick FC* 2-1 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a\nIRE PR 16\/06\/18 Limerick FC 0-2 \u0e41\u0e0a\u0e21\u0e23\u0e47\u0e2d\u0e04 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a*\nIRE PR 09\/06\/18 \u0e14\u0e31\u0e19\u0e14\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e04* 4-0 Limerick FC\n"},{"attributes":{"color":"#ff0000","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19"},{"insert":"\nINT CF 19\/07\/18 \u0e25\u0e34\u0e19\u0e1f\u0e35\u0e25\u0e14\u0e4c 2-1 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14*\nIRE PR 07\/07\/18 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14* 1-1 \u0e42\u0e1a\u0e2e\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e48\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c\nIRE PR 01\/07\/18 \u0e2a\u0e25\u0e34\u0e42\u0e01 \u0e42\u0e23\u0e40\u0e27\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 2-3 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14*\nIRE PR 16\/06\/18 \u0e40\u0e1a\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e27\u0e31\u0e19\u0e40\u0e14\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a 0-0 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14*\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u0097\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b8\u00a2\u00e0\u00b8\u00a7\u00e0\u00b8\u0082\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u00ad\u00e0\u00b8\u0087"},"insert":{"image":"http:\/\/www.skball.com\/images\/tded\/7\/tded-38592.jpg"}},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\u0e25\u0e34\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e04 \u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22\u0e21\u0e32 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e46 \u0e42\u0e14\u0e19\u0e22\u0e34\u0e07\u0e44\u0e1b\u0e19\u0e31\u0e14\u0e25\u0e48\u0e30 2 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e15\u0e39 \u0e17\u0e33\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e43\u0e19 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e27\u0e2d\u0e40\u0e15\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14 \u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e14\u0e35\u0e44\u0e1b\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e02\u0e40\u0e32 \u0e41\u0e1e\u0e49 1 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e43\u0e19 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e25\u0e35\u0e01\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e14\u0e39\u0e40\u0e2b\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e17\u0e32\u0e07 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e17\u0e48\u0e07 \u0e25\u0e34\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e04 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e27\u0e25\u0e01\u0e31\u0e19 \u0e2d\u0e35\u0e01 6 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e43\u0e19 7 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e0b\u0e34\u0e27\u0e0a\u0e31\u0e22\u0e21\u0e32\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2b\u0e21\u0e14 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e16\u0e36\u0e07\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e41\u0e1e\u0e49\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e74c3c","bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2-2"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"}]