วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล กระชับมิตรสโมสร

โรม่า Vs สเปอร์ส

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/e52840cc064cf88678ff70e13662fff6.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000"},"insert":"\u0e42\u0e23\u0e21\u0e48\u0e32 vs \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 26 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 09.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/931b8e1128876271fa425c4fa7bfad3e.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#66a3e0","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b5fff80725dd268a1e1e30c412cb5d12.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/83c4089220be18c6bc28c6d6a7f8aabf.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/b33f34b4df66cf7bbf1d5c3c5ccbbc07.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e42\u0e23\u0e21\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e14\u0e31\u0e07\u0e41\u0e2b\u0e48\u0e07\u0e2d\u0e34\u0e15\u0e32\u0e25\u0e35 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e43\u0e19\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e0b\u0e35\u0e0b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e17\u0e33\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e32\u0e21\u0e21\u0e32\u0e15\u0e23\u0e10\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e25\u0e07\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 2 \u0e19\u0e31\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30 1 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23 \u0e43\u0e19\u0e02\u0e13\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e41\u0e23\u0e01\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e1f\u0e39\u0e25\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e23 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e15\u0e30\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e1a\u0e28\u0e36\u0e01\u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e42\u0e25\u0e01\u0e22\u0e31\u0e07\u0e04\u0e07\u0e44\u0e14\u0e49\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e2d\u0e19\u0e38\u0e0d\u0e32\u0e15\u0e34\u0e43\u0e2b\u0e49\u0e1e\u0e31\u0e01\u0e1c\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d \u0e21\u0e2d\u0e07\u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e42\u0e23\u0e21\u0e48\u0e32 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e22\u0e1a\u0e40\u0e23\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e2a\u0e20\u0e32\u0e1e\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e1e\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e21\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1a\u0e35\u0e22\u0e14\u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e43\u0e19\u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e42\u0e23\u0e21\u0e48\u0e32 2-1 \u0e2a\u0e40\u0e1b\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e2a"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]