วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ยูฟ่า แชมเปี้ยนส์ลีก

CFR คลูจ์ Vs มัลโม่

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/423da6a9dc3517de41bd440c81d88d05.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e22\u0e39\u0e1f\u0e48\u0e32\u0e41\u0e0a\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e35\u0e49\u0e22\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"CFR \u0e04\u0e25\u0e39\u0e08\u0e4c vs \u0e21\u0e31\u0e25\u0e42\u0e21\u0e48"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 24 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 23:00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : CFR \u0e04\u0e25\u0e39\u0e08\u0e4c\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e1b\u0e1b."},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"-\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/2027282c6eebfca6f5eca798e8df792c.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/a1b53ce5a01ee5b75838439731171069.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/3e48c2cea11d5078ea1c21c0d9e107f0.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e14\u0e31\u0e07\u0e08\u0e32\u0e01\u0e42\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e19\u0e35\u0e22 \u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e21\u0e31\u0e25\u0e42\u0e21\u0e48 \u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e25\u0e35\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e16\u0e34\u0e48\u0e19\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23\u0e21\u0e32 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e14\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e14\u0e32 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e01\u0e47\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e43\u0e04\u0e23 \u0e41\u0e21\u0e49\u0e40\u0e01\u0e21\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e01\u0e23\u0e14\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e01\u0e47\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e48\u0e32\u0e07\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e01\u0e31\u0e19\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e41\u0e01\u0e23\u0e48\u0e07\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e21\u0e32\u0e22\u0e31\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e44\u0e27\u0e49\u0e44\u0e14\u0e49\u0e43\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e41\u0e23\u0e01\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e27\u0e31\u0e14\u0e43\u0e08\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e21\u0e35\u0e41\u0e1e\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : CFR \u0e04\u0e25\u0e39\u0e08\u0e4c 2-0 \u0e21\u0e31\u0e25\u0e42\u0e21\u0e48"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n"},{"insert":"\n\n\n\n"}]