วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ไอร์แลนด์ พรีเมียร์ลีก

คอร์ก ซิตี้ Vs เดอร์รี่ ซิตี้

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/da2b9ba439ff8811fc60fc44755e17e8.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e44\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e25\u0e19\u0e14\u0e4c \u0e1e\u0e23\u0e35\u0e40\u0e21\u0e35\u0e22\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 vs \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 24 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 01.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e15\u0e48\u0e2d 1\/1.5"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/a1d0df0dcb39c5f81dc61b74fc6d6bae.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ec9b9565965fa4328590fc6efc2aeb36.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/28e25985fef13216ba279a913a28dbbc.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ba45eb558f52a52c1507cb1b02891f44.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e1d\u0e31\u0e48\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e22\u0e48\u0e33\u0e41\u0e22\u0e48\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07 \u0e0a\u0e19\u0e30\u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e41\u0e1e\u0e49\u0e16\u0e36\u0e07 3 \u0e40\u0e01\u0e21 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e25\u0e47\u0e01\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e0a\u0e19\u0e30 2 \u0e41\u0e1e\u0e49 3 \u0e2b\u0e32\u0e01\u0e27\u0e31\u0e14\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e41\u0e25\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e0a\u0e48\u0e27\u0e07\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e46 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e39\u0e07\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e04\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49 1-1 \u0e40\u0e14\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e23\u0e35\u0e48 \u0e0b\u0e34\u0e15\u0e35\u0e49"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n\n\n\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"}]