วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล ฟุตบอลสวีเดน ออลสเวนส์คาน

นอร์โคปิ้ง Vs เอล์ฟสบอร์ก

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/8c91a22cbeb65efb96b013d2e6973e03.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e1f\u0e38\u0e15\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07 vs \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 24 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e1b\u0e34\u0e49\u0e07 \u0e15\u0e48\u0e2d 0.75"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/be30c836e86120d7d251f0aad5af111b.jpeg"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http:\/\/up.goal.in.th\/201807\/7nCYps2PS8C.png"}},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 5 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"http:\/\/up.goal.in.th\/201807\/7nCYps4cfhP.png"}},{"insert":"\n\n\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/332195494e9611d5b873e76f3ef9fc37.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e35\u0e40\u0e22\u0e35\u0e48\u0e22\u0e21 \u0e0a\u0e19\u0e30 3 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e23\u0e49\u0e1e\u0e48\u0e32\u0e22 \u0e40\u0e0a\u0e48\u0e19\u0e40\u0e14\u0e35\u0e22\u0e27\u0e01\u0e31\u0e19\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 3 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 2 \u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e14\u0e39\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48 \u0e41\u0e15\u0e48\u0e2b\u0e32\u0e01\u0e14\u0e39\u0e08\u0e32\u0e01\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07 2 \u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e14\u0e39\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1e\u0e2d\u0e2a\u0e21\u0e04\u0e27\u0e23 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e41\u0e21\u0e49\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e15\u0e48\u0e40\u0e0a\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e41\u0e15\u0e49\u0e21\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e42\u0e04\u0e23\u0e1b\u0e34\u0e07 1-1 \u0e0b\u0e32\u0e19 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n\n"}]