วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล กระชับมิตรสโมสร

แมนฯ ยูไนเต็ด Vs ซาน โฮเซ่ เอิร์ธเควกส์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/581df33125691dce4081a54549596416.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e01\u0e23\u0e30\u0e0a\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e34\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e42\u0e21\u0e2a\u0e23"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000"},"insert":"\u0e41\u0e21\u0e19\u0e2f \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 vs \u0e0b\u0e32\u0e19 \u0e42\u0e2e\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e40\u0e04\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 04.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e41\u0e21\u0e19\u0e2f \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e2b\u0e19\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/60ce951fd65c7f31a87b68239f9d1ed2.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#66a3e0","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/6b211f55e3d2b5c4f551ba69a299a3d1.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/ad840ea93ad607f75c8e9584ce2d10b8.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/7729c3a3f30dbfbfa83032547e97a685.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e01\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e2a\u0e19\u0e32\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e43\u0e19 \u0e2a\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e10\u0e2d\u0e40\u0e21\u0e23\u0e34\u0e01\u0e32 \u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e35\u0e48\u0e41\u0e21\u0e19\u0e2f \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 \u0e08\u0e30\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e35\u0e21\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 12 \u0e43\u0e19\u0e40\u0e21\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e25\u0e35\u0e01\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e41\u0e21\u0e19\u0e2f \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 \u0e16\u0e37\u0e2d\u0e27\u0e48\u0e32\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e0b\u0e35\u0e0b\u0e31\u0e48\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e27\u0e22\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e23\u0e19\u0e31\u0e01\u0e40\u0e21\u0e37\u0e48\u0e2d\u0e19\u0e31\u0e14\u0e41\u0e23\u0e01\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e21\u0e15\u0e35\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d\u0e17\u0e35\u0e21\u0e08\u0e32\u0e01\u0e40\u0e21\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e34\u0e42\u0e01 1-1 \u0e14\u0e31\u0e07\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e01\u0e21\u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e04\u0e07\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e19\u0e49\u0e19\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e21\u0e31\u0e48\u0e19\u0e43\u0e08\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e01\u0e25\u0e31\u0e1a\u0e21\u0e32 \u0e1a\u0e27\u0e01\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e0b\u0e32\u0e19 \u0e42\u0e2e\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e40\u0e04\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e4c \u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e40\u0e1b\u0e49\u0e19\u0e17\u0e38\u0e19\u0e40\u0e14\u0e34\u0e21\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e43\u0e04\u0e23\u0e43\u0e19\u0e25\u0e35\u0e01\u0e21\u0e32 11 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e15\u0e34\u0e14\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27 \u0e01\u0e47\u0e19\u0e48\u0e32\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e14\u0e35\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e41\u0e21\u0e19\u0e2f \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 \u0e08\u0e30\u0e1a\u0e14\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e44\u0e14\u0e49\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : "},{"attributes":{"color":"#e60000"},"insert":"\u0e41\u0e21\u0e19\u0e2f \u0e22\u0e39\u0e44\u0e19\u0e40\u0e15\u0e47\u0e14 2-0 \u0e0b\u0e32\u0e19 \u0e42\u0e2e\u0e40\u0e0b\u0e48 \u0e40\u0e2d\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e18\u0e40\u0e04\u0e27\u0e01\u0e2a\u0e4c"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]