วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน เอล์ฟส์บอร์ก VS คัลมาร์

เอล์ฟสบอร์ก Vs คัลม่าร์

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/52048c239c89d1bca04dc59d3a9b6082.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 VS \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 29 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0f\u0e32\u0e04\u0e21 2562 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 00.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#008a00","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d 0\/0.5"},{"attributes":{"align":"center","header":4},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e17\u0e35\u0e48\u0e40\u0e04\u0e22\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"26\/05\/19 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 1 - 1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"02\/09\/18 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 1 - 1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"08\/04\/18 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 1 - 0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"10\/09\/17 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 2 - 2"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"22\/06\/17 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 2 - 1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"04\/04\/17 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 1 - 5"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#333333"},"insert":"10\/09\/16 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c 1 - 1"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34 5\u00a0\u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e2d\u0e0b\u0e35 \u0e21\u0e34\u0e25\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n23\/07\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e2e\u0e31\u0e21\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1a\u0e35\u0e49 2-5 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n13\/07\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e44\u0e2d\u0e40\u0e04 0-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n09\/07\/19 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d \u0e40\u0e2e\u0e25\u0e0b\u0e34\u0e07\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 1-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n29\/06\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e1f\u0e31\u0e25\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19\u0e40\u0e1a\u0e34\u0e23\u0e4c\u0e01 1-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n20\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e42\u0e2d\u0e40\u0e23\u0e42\u0e1a\u0e23 2-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#ff9900","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e1a\u0e19\u0e1f\u0e34\u0e01\u0e49\u0e32"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n"},{"insert":"\n23\/07\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n13\/07\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e2d\u0e2a\u0e04\u0e34\u0e25\u0e2a\u0e15\u0e39\u0e19\u0e48\u0e32 1-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n06\/07\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e42\u0e0b\u0e25\u0e19\u0e48\u0e32 0-1 (\u0e40\u0e2b\u0e22\u0e49\u0e32) \n02\/07\/19 \u0e41\u0e1e\u0e49 \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 0-2 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n25\/06\/19 \u0e0a\u0e19\u0e30 \u0e19\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e14\u0e2a\u0e40\u0e22\u0e25\u0e25\u0e31\u0e19\u0e14\u0e4c 4-3 (\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19) \n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"alt":"\u00e0\u00b8\u00a3\u00e0\u00b8\u00b9\u00e0\u00b8\u009b\u00e0\u00b8\u00a0\u00e0\u00b8\u00b2\u00e0\u00b8\u009e\u00e0\u00b8\u0097\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b9\u0080\u00e0\u00b8\u0081\u00e0\u00b8\u00b5\u00e0\u00b9\u0088\u00e0\u00b8\u00a2\u00e0\u00b8\u00a7\u00e0\u00b8\u0082\u00e0\u00b9\u0089\u00e0\u00b8\u00ad\u00e0\u00b8\u0087"},"insert":{"image":"http:\/\/kalmarff.se\/sites\/default\/files\/imagecache\/full_page\/uploads\/public\/bilder\/nyheter\/bb180927sm004.jpg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e21\u0e32\u0e40\u0e08\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e14\u0e49\u0e16\u0e39\u0e01\u0e40\u0e27\u0e25\u0e32\u0e2a\u0e33\u0e2b\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e04\u0e39\u0e48\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e44\u0e21\u0e48\u0e14\u0e35\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e01\u0e31\u0e19\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e04\u0e39\u0e48\u0e42\u0e14\u0e22\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e2a\u0e30\u0e01\u0e14\u0e04\u0e33\u0e27\u0e48\u0e32\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e21\u0e32 4 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e41\u0e1a\u0e48\u0e07\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e41\u0e1e\u0e49 3 \u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a 10 \u0e02\u0e2d\u0e07\u0e15\u0e32\u0e23\u0e32\u0e07 \u0e2a\u0e48\u0e27\u0e19\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e2d\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e2b\u0e19\u0e31\u0e01\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2b\u0e19\u0e48\u0e2d\u0e22\u0e15\u0e23\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e23\u0e27\u0e14 4 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e01\u0e31\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e19\u0e14\u0e31\u0e1a\u0e2b\u0e25\u0e48\u0e19\u0e21\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48 14 \u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e2a\u0e16\u0e32\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e44\u0e21\u0e48\u0e2a\u0e39\u0e49\u0e14\u0e35\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e44\u0e2b\u0e23\u0e48\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e23\u0e48\u0e07\u0e1f\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e21\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e01\u0e32\u0e23\u0e14\u0e48\u0e27\u0e19\n\n\u0e40\u0e23\u0e17\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e21\u0e32 \u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 \u0e15\u0e48\u0e2d 0\/0.5 \u0e08\u0e31\u0e14\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e2d\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e2b\u0e21\u0e14\u0e40\u0e25\u0e22\u0e17\u0e31\u0e49\u0e07\u0e2a\u0e32\u0e21\u0e2b\u0e19\u0e49\u0e32\u0e41\u0e15\u0e48\u0e41\u0e19\u0e48\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e27\u0e48\u0e32\u0e17\u0e32\u0e07\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e14\u0e39\u0e08\u0e30\u0e21\u0e35\u0e20\u0e32\u0e29\u0e35\u0e14\u0e35\u0e01\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2d\u0e22\u0e48\u0e32\u0e07\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e46\u0e1e\u0e27\u0e01\u0e40\u0e02\u0e32\u0e01\u0e47\u0e44\u0e14\u0e49\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e17\u0e48\u0e32\u0e21\u0e01\u0e25\u0e32\u0e07\u0e41\u0e1f\u0e19\u0e1a\u0e2d\u0e25\u0e15\u0e31\u0e27\u0e40\u0e2d\u0e07\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e2d\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e1a\u0e17\u0e32\u0e07\u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e1e\u0e36\u0e48\u0e07\u0e0a\u0e19\u0e30\u0e44\u0e1b\u0e41\u0e04\u0e48 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e08\u0e32\u0e01 16 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e14\u0e39\u0e46\u0e41\u0e25\u0e49\u0e27\u0e22\u0e31\u0e07\u0e44\u0e07\u0e40\u0e01\u0e21\u0e19\u0e35\u0e49\u0e01\u0e47\u0e04\u0e07\u0e44\u0e21\u0e48\u0e23\u0e2d\u0e14\u0e41\u0e25\u0e30\u0e04\u0e07\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e1b\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e04\u0e23\u0e31\u0e49\u0e07\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e1f\u0e31\u0e19\u0e18\u0e07\u0e25\u0e07\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c :\u0e40\u0e2d\u0e25\u0e4c\u0e1f\u0e2a\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01 2-1 \u0e04\u0e31\u0e25\u0e21\u0e32\u0e23\u0e4c"},{"insert":"\n"}]