วิเคราะห์บอลทุกคู่ ทุกลีกทั่วโลก เจาะลึกทุกรายละเอียดทุกสถิติพร้อมทรรศนะบอลจากเซียนชั้นนำทุกวัน

วิเคราะห์บอล สวีเดน ออลสเวนส์คาน

เยอร์การ์เด้น Vs ฮัคเค่น

[{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/7412aa139135d2bab0acf841e2042dc3.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e34\u0e40\u0e04\u0e23\u0e32\u0e30\u0e2b\u0e4c\u0e1a\u0e2d\u0e25 \u0e2a\u0e27\u0e35\u0e40\u0e14\u0e19 \u0e2d\u0e2d\u0e25\u0e2a\u0e40\u0e27\u0e19\u0e2a\u0e4c\u0e04\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":1},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 vs \u0e2e\u0e31\u0e04\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e27\u0e31\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48 22 \u0e01\u0e23\u0e01\u0e0e\u0e32\u0e04\u0e21 \u0e40\u0e27\u0e25\u0e32 20.00 \u0e19."},{"attributes":{"align":"center","header":3},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e23\u0e32\u0e04\u0e32\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e23\u0e2d\u0e07 : \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19\u0e15\u0e48\u0e2d\u0e04\u0e23\u0e36\u0e48\u0e07\u0e25\u0e39\u0e01"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n\n"},{"attributes":{"bold":true},"insert":"\u0e2a\u0e16\u0e34\u0e15\u0e34\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1e\u0e1a\u0e01\u0e31\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/98c7b59478c2e6a589e7563fa0b93015.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u00a0\n"},{"attributes":{"color":"#66a3e0","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21 \u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/158a5e52d4fc7c7bdb1457962618ed46.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u00a0"},{"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#0047b2","bold":true},"insert":"\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19 10 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 "},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/5882f011098ca349fec76cd98015801e.png"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\n\n"},{"attributes":{"header":2},"insert":"\n"},{"insert":"\n"},{"insert":{"image":"\/storage\/images\/upload\/articles\/e375b4ca1351ad1ceca90ad2c1e01348.jpeg"}},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e17\u0e23\u0e23\u0e28\u0e19\u0e30"},{"attributes":{"align":"center","header":2},"insert":"\n"},{"attributes":{"align":"center"},"insert":"\n"},{"insert":"\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e23\u0e49\u0e2d\u0e19\u0e41\u0e23\u0e07 7 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14\u0e22\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e30\u0e01\u0e14\u0e04\u0e33\u0e27\u0e48\u0e32\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e44\u0e21\u0e48\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19 \u0e03\u0e19\u0e30 6 \u0e40\u0e2a\u0e21\u0e2d 1 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e23\u0e31\u0e1a\u0e01\u0e32\u0e23\u0e21\u0e32\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07 \u0e2e\u0e31\u0e04\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19 \u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e22\u0e31\u0e07\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e41\u0e19\u0e48\u0e40\u0e2d\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e30\u0e44\u0e23\u0e44\u0e21\u0e48\u0e44\u0e14\u0e49\u0e21\u0e32\u0e01 \u0e40\u0e1e\u0e23\u0e32\u0e30 5 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e2b\u0e25\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e14 \u0e0a\u0e19\u0e30 2 \u0e41\u0e1e\u0e49 3 \u0e41\u0e25\u0e30\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e23\u0e27\u0e14\u0e21\u0e32 2 \u0e40\u0e01\u0e21\u0e15\u0e34\u0e14 \u0e19\u0e31\u0e14\u0e19\u0e35\u0e49\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e40\u0e25\u0e48\u0e19\u0e40\u0e1b\u0e47\u0e19\u0e17\u0e35\u0e21\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e2d\u0e35\u0e01\u0e14\u0e49\u0e27\u0e22\u0e08\u0e30\u0e15\u0e49\u0e2d\u0e07\u0e1a\u0e38\u0e01\u0e44\u0e1b\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e17\u0e35\u0e48\u0e1c\u0e25\u0e07\u0e32\u0e19\u0e01\u0e33\u0e25\u0e31\u0e07\u0e14\u0e35\u0e27\u0e31\u0e19\u0e14\u0e35\u0e04\u0e37\u0e19\u0e41\u0e1a\u0e1a\u0e19\u0e35\u0e49 \u0e42\u0e2d\u0e01\u0e32\u0e2a\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e42\u0e14\u0e19\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e2d\u0e31\u0e14\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e21\u0e35\u0e44\u0e21\u0e48\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22 \u0e27\u0e31\u0e19\u0e19\u0e35\u0e49\u0e40\u0e08\u0e49\u0e32\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u0e44\u0e21\u0e48\u0e41\u0e1e\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e17\u0e35\u0e48\u0e08\u0e30\u0e40\u0e1b\u0e34\u0e14\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e41\u0e23\u0e01\u0e44\u0e14\u0e49\u0e15\u0e2d\u0e19\u0e44\u0e2b\u0e19\u0e40\u0e17\u0e48\u0e32\u0e19\u0e31\u0e49\u0e19\u0e40\u0e2d\u0e07\u00a0\n\n"},{"attributes":{"color":"#e60000","bold":true},"insert":"\u0e40\u0e0b\u0e35\u0e22\u0e19\u0e43\u0e2b\u0e0d\u0e48\u0e43\u0e2a\u0e48\u0e2a\u0e01\u0e2d\u0e23\u0e4c : \u0e40\u0e22\u0e2d\u0e23\u0e4c\u0e01\u0e32\u0e23\u0e4c\u0e40\u0e14\u0e49\u0e19 2-0 \u0e2e\u0e31\u0e04\u0e40\u0e04\u0e48\u0e19"},{"attributes":{"header":3},"insert":"\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n"},{"insert":"\n"}]